BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Opinie i postawy mieszkańców regionu szczecińskiego wobec tradycyjnych i nowoczesnych zachowań konsumpcyjnych
Opinions and Attitudes towards Traditional and Modern Aspects of Consumer Behaviour
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 16, s. 23-29, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Segmentacja psychograficzna, Konsumpcja, Badanie preferencji konsumenckich
Consumer behaviour, Psychographic segmentation, Consumption, Consumer preferences research
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Kraj/Region
Region szczeciński
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecności tylko dwóch symptomów cechujących współczesną konsumpcję, tj. tradycyjności i nowoczesności. Za tradycyjne zachowania autorka uznaje takie, które są właściwe starszym pokoleniom (rodzicom, dziadkom respondentów) i są przejmowane przez osoby młodsze. Natomiast nowoczesne wynikają z odrzucenia tradycji i adaptacji nowych wzorców, ukierunkowanych na bardziej atrakcyjny styl życia, obecnych w innych kulturach bądź takich, które wytworzyły się pod wpływem ekspansji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W artykule autorka powołuje się na wyniki badań statutowych przeprowadzonych w Katedrze Marketingu w okresie od listopada 2009 roku do stycznia 2010 roku. (fragment tekstu)

Numerous changes of socio-economic character, that can be still observed through the past couple of years, result in the new trends of consumption. The paper presents some results of a research taken by Department of Marketing University of Szczecin. The research describes traditional and modern elements in the costumer behaviour of citizens of the Szczecin region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec Cz., Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych, "Ekonomista" 2001, nr 3, s. 375-392.
  2. Mazurek-Łopacińska K., Konsument w epoce postmodernizmu, w: Współczesny marketing. Trendy i działania, G. Sobczyk (red.), PWE, Warszawa 2008.
  3. Mróz B., Nowe zjawiska i tendencje w zachowaniach konsumentów w krajach rozwiniętych gospodarczo, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 42, Warszawa 2004.
  4. Wójcik J., Prosument - współczesny mit marketingowy, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 369-377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu