BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie podejścia quasi-hierarchicznego w wielokryterialnym drzewie decyzyjnym
An Application of Quasi-Hierarchical Approach in Multiple Criteria Decision Tree
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 208, s. 59-73, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Analiza i wspomaganie decyzji
Słowa kluczowe
Drzewo decyzyjne, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Analiza wielokryterialna, Optymalizacja wielokryterialna
Decision tree, Decision making under conditions of risk, Multicriteria analysis, Multiple criteria optimization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Drzewo decyzyjne jest efektywnym narzędziem opisu dynamicznych procesów decyzyjnych w warunkach ryzyka. Korzystając z niego dąży się zwykle do wyznaczenia rozwiązania optymalizującego wartość oczekiwaną rozważanego kryterium decyzyjnego. Stosunkowo rzadko narzędzie to jest wykorzystywane do rozwiązywania problemu wielokryterialnego, w którym decydent jest zainteresowany realizacją kilku wzajemnie konfliktowych celów. W pracy przedstawiono metodę pozwalającą na rozwiązanie problemu opisanego wielokryterialnym drzewem decyzyjnym za pomocą podejścia quasi-hierarchicznego. Zakładamy, że decydent jest w stanie określić hierarchię kryteriów oraz określić, w jakim stopniu można pogorszyć optymalną wartość kryterium o wyższym priorytecie w celu poprawy wartości kryterium o niższej wadze. Sposób działania metody zilustrowano przykładem opartym na danych umownych. (abstrakt oryginalny)

Decision tree is an effective tool for describing dynamic decision making processes under risk. It is usually used to identify the solution optimizing the expected value of the analyzed criterion. However, it is relatively rarely used when multiple conflicting criteria are considered. In the paper a quasi-hierarchical approach is used to solve a problem represented by a multiple criteria decision tree. It is assumed that the decision maker is able to define a hierarchy of the criteria and specify how much the optimal value of a more important criterion can be decreased in order to improve the value of a less important criterion. A numerical example is presented to show the applicability of the procedure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frini A., Guitouni A., Martel J.-M. (2012), A general decomposition approach for multi-criteria decision trees, "European Journal of Operational Research", Vol. 220, s. 452-460.
  2. Haimes Y., Li D., Tulsiani V. (1990), Multiobjective decision tree method, "Risk Analysis", Vol. 10, s. 111-129.
  3. Lootsma F.A. (1997), Multicriteria decision analysis in a decision tree, "European Journal of Operational Research", Vol. 101, s. 442-451.
  4. Nowak M. (2013), An interactive procedure for multiple criteria decision tree [w:] A.M. Skulimowski, Looking into the future of creativity and decision support systems. Proceedings of the 8th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business, Kraków, s. 461-472.
  5. Roy B. (1990), Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  6. Trzaskalik T. (1990), Wielokryterialne dyskretne programowanie dynamiczne; teoria i zastosowania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu