BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Badanie efektywności informacyjnej w formie słabej na rynku metali szlachetnych
The Analysis of Weak-Form Efficiency in the Market of Precious Metals
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 143-156, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Metale szlachetne
Capital market, Precious metals
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Ceny wielu towarów na przestrzeni ostatnich lat wykazują tendencję rosnącą, co sprawia, że zainteresowanie inwestorów przenosi się na rynki towarowe. Mają oni do dyspozycji bezpośrednie i pośrednie formy inwestowania w towary. W przypadku form bezpośrednich, takich jak fizyczny zakup towaru na rynku rzeczywistym, problemem może być zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania. Wyjątek stanowią metale szlachetne. Podstawowe metale szlachetne, w które można inwestować, to złoto, srebro, platyna i pallad. Mimo że zazwyczaj największe znaczenie przypisuje się złotu, celem niniejszej pracy jest ocena efektywności informacyjnej rynku wszystkich wymienionych metali szlachetnych. Materiał empiryczny stanowią ceny spot z rynku londyńskiego, obejmujące okres od stycznia 2009 do grudnia 2011. Na ich podstawie wyznaczono stopy zwrotu, a następnie przeprowadzono podstawowe testy wykorzystywane do weryfikacji słabej efektywności rynku (test serii, test ilorazu wariancji, testy autokorelacji). Otrzymane wyniki, choć nie do końca jednoznaczne, potwierdziły słabą efektywność rynku metali szlachetnych w badanym okresie.(abstrakt oryginalny)

Prices of numerous commodities have been growing up in recent years. This increase in commodity prices has attracted investors who can choose between direct and indirect ways of investing in commodities. In the case of direct commodity investments, it may be difficult to provide proper storage conditions. Precious metals are an exception, here. Basic precious metals, investors may invest in, are: gold, silver, platinum and palladium Although gold is considered most important, the aim of the paper is to study efficiency of market of four aforementioned precious metals. The empirical data covers London spot prices in the period from 2009 to 2011. On their base, there were calculated logarithmic returns and then some tests, used to verify weak market efficiency hypothesis, were applied (runs test, variance ratio test, autocorrelation tests). Results obtained (although not homogeneous) confirmed weak efficiency of precious metals market in the considered period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal R., Soenen L. [1988], The nature and effi ciency of the gold market, "Journal of Portfolio Management", Vol. 14: 453-487.
 2. Buczek S.B. [2006], Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Busken Ch. [2004], Investing in commodities, Fund Evaluation Group, www.feg.com.
 4. Cai Ch. X., Clacher I., Faff R., Hiller D. [2008], A practical guide to gold as an investment asset, w: F.J. Fabozzi, R. Füss, D. Keiser (red.), The handbook of commodity investing, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 5. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. [2001], Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Domanski D., Heath A. [2007], Financial investors and commodity markets, "BIS Quarterly Review", March, 53-67.
 7. Fabozzi F.J., Füss R., Keiser D. [2008], A primer on commodity investing, w: F.J. Fabozzi, R. Füss, D. Keiser (red.), The handbook of commodity investing, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 8. Geman H. [2007], Commodities and commodity derivatives, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex.
 9. Jajuga K. (red.) [2000], Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 10. Koutsoftas N., Ross B., Fila G. [2010], Commodities and the effi cient frontier, "Canadian Investment Review", www.investmentreview.com.
 11. Mayo H.B. [1997], Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 12. Osińska M. [2006], Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 13. Papla D. [2001], Zmiany poziomu słabej efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2001, w: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 14. Papla D. [2003], Związki pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW w Warszawie, w: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 15. Smith G. [2002], Tests of the random walk hypothesis for London gold prices, "Applied Econometric Letters", 9, 671-674.
 16. Solt M., Swanson P. [1981], On the effi ciency of the markets of gold and silver, "Journal of Business", Vol. 54, 453-478.
 17. Taylor S. [1986], Modeling Financial Time Series, John Wiley & Sons, New York.
 18. Tschoegl A. [1980], Effi ciency in the gold market - a note, "Journal of Banking and Finance", Vol. 4, 371-379.
 19. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. [2008], Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu