BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosmaczewska Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Analiza dynamiki rozwoju ośrodków kultu religijnego na przykładzie wybranych gmin wiejskich
The Analysis of the Dynamics in the Development of Religious Centres on the Example of the Selected Rural Communes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 201-208, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Gmina, Wieś
Pilgrimage, Religious tourism, District, Village
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podróże do miejsc kultu religijnego miały miejsce w każdym okresie historycznym. Także obecnie, mimo postępującej laicyzacji, są one dość powszechne. Jak podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w pielgrzymkach uczestniczy około 20% społeczeństwa, przy czym statystyczny uczestnik pielgrzymki to najczęściej mieszkaniec wsi lub małego miasta posiadający wykształcenie średnie lub podstawowe. Jednak podróże do miejsc świętych mogą przybierać postać nie tylko pielgrzymek, ale szerzej pojętej turystyki religijnej lub nawet poznawczej, która zakłada istnienie drugoplanowego celu podróży, a także chęci poznania innych religii. Wszystko to sprawia, że ośrodek kultu religijnego może stanowić destynację turystyczną nie tylko dla pielgrzymów, ale także dla uczestników turystyki religijnej czy kulturowej. Jak podaje A. Jackowski, w Polsce znajduje się ponad 500 ośrodków kultu religijnego, z czego ok. 430 stanowią sanktuaria maryjne(fragment tekstu)

All the rural communes, whose area accommodated the religious centres of crossregional outreach, have been analyzed. The research found that in the analyzed communes the dynamics of tourism development exceeds the social and economic development. Further, average rate in the changes of the intensity of the tourist traffic (in all the analyzed communes in total) is almost twice as high as the rate of changes in the tourist functions expressed in the change in the number of beds offered per the local population. The communes on top places in the ranking which characterized a dynamic social and economic development, were also listed on top positions in the rating concerning the tourism changes(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003
  2. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka - elementy teorii i zadania, Wyd. AE, Wrocław, 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu