BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajdak Andrzej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce w latach 2002-2008
Regional Differentiation of Expenditures on Consumer Goods and Services in Poland in Years 2002-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 16, s. 45-57, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku
Słowa kluczowe
Wydatki gospodarstw domowych, Zróżnicowanie regionalne, Konsumpcja, Usługi konsumpcyjne, Zachowania konsumenta
Household expenditures, Regional diversity, Consumption, Consumer services, Consumer behaviour
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Jedną z płaszczyzn analizowania zmian zachowań konsumenckich na rynku jest układ konsumentów według przekrojów przestrzennych. Celem artykułu jest przedstawienie regionalnego zróżnicowania poziomu wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na jedną osobę w polskich gospodarstwach domowych oraz ukazanie zmian, jakie wystąpiły w tym zakresie na podstawie porównania obejmującego lata 2002 i 2008. Przyjęty zakres czasowy analizy pozwala porównać stan z okresu przedakcesyjnego ze stanem występującym kilka lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Podstawę informacyjną analiz stanowią dane GUS dotyczące dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 osobę oraz PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w układzie szesnastu regionów (województw).(fragment tekstu)

The paper presents the analysis and the opinion of regional differences in level and the structure of expenditures on consumer goods and services of Polish households in years 2002-2008. The author was intended to draw attention to the relatively small differentiation of total expenditures but simultaneously on a different depending on categories of expenditures. The disturbing phenomenon is increasing of these differences, because it shows a regional growth of differences in a standard of living in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kramer J,. Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, PWE, Warszawa 1980.
  2. Kramer J., Polskie gospodarstwa domowe na tle gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej /problemy konwergencji, w: Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Polska - Europa, Z. Kędzior, M. Jaciow (red.), AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu