BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Agnieszka (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Przestrzenie sakralne jako znaczący element atrakcyjności turystycznej Cieszyna
Sacred Spaces as the Meaning Element of Tourist Attraction of Cieszyn
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 209-221
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Turystyczne atrakcje, Turystyka religijna
Tourist attraction, Religious tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Określanie i definiowanie przestrzeni jest zasadniczą kwestią dla orientacji człowieka w świecie. Doświadczenie człowieka religijnego dzieli świat na dwie przestrzenie - sacrum i profanum. Granicę wyznaczającą przejście z jednej przestrzeni do drugiej mogą stanowić przedmioty, znaczenia i miejsca będące zarazem środkami lub symbolami przejścia. Mogą to być drzwi świątyni, próg domostw, bowiem podział świata na te dwa rodzaje przestrzeni nie odnosi się jedynie do obszaru świątyń. "Sposób pojmowania i nazywania przestrzeni oraz orientowania się w niej jest jednym z podstawowych przejawów kultury w każdej społeczności". Jednocześnie sposób wyznaczania, definiowania i dzielenia przestrzeni egzystencjalnej nie jest jednorodny.(fragment tekstu)

Sacral space is an important part of the area where human lives and operates, as well as an existential domain created in his consciousness which results functioning as perceived and experienced reality. Establishing a sacrum zone simplifies orientation and organizes and constitutes the world, creating a reference by isolating a central point, which is the connection to the absolute space. This zone can be as big as a whole city, but also as small as a single place, item or symbol. In this article the author has presented selected parts the town of Cieszyn, which are considered sacral, symbolic and having rich history, as well as bringing specific message or substance. In the same time she is attempting to answer the question, if and to what extent, those spaces are affecting the tourist attractiveness of Cieszyn(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Księga Wyjścia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallottinum, Poznań 2000
  2. przeprowadzonych w kilku wsiach środkowej Słowacji, w: Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 5, Miejsca znaczące i wartości symboliczne, red. I. Bukowska-Floreńska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
  3. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, Kraków 2003
  4. J. Szczepankiewicz-Battek, Koncepcja miejsca świętego w teologii protestanckiej, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
  5. K. Macura, Architektura Kościoła Jezusowego w Cieszynie kościołów siostrzanych, praca magisterska, Chat, Warszawa 1986, maszynopis, s. 71, w: J. Szczepankiewicz-Battek, Koncepcja miejsca świętego w teologii protestanckiej, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
  6. red. J. Chlebowczyk, Cieszyn, Zarys rozwoju miasta i powiatu, Wyd. "Śląsk", Katowice 1973, s. 83-85 oraz J. Spyra, Via Sacra, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Cieszyn 2008
  7. Leopold Jan Szersznik - wybitny cieszynianin, jezuita, pedagog, twórca biblioteki i muzeum w Cieszynie. Szerzej w: J. Spyra, Ksiądz Leopold Jan Szersznik - życie i działalność, w: Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne, red. ks. Józef Budniak, ks. Karol Moroz, WAM Kraków 2005
  8. Ks. K. Michejda, Dzieje Kościoła ewangelickiego Księstwie Cieszyńskim, w: Z historii Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, Dom Wydawniczy i Księgarski "Didache", Katowice 1992,
  9. M. Madurowicz, Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu