BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiański Paweł (Politechnika Gdańska), Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców - raport z badań
The Potency of Self-Efficacy Sources Among Nascent Entrepreneurs - Research Report
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 2, s. 91-97, tab., bibliogr. 9 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Przedsiębiorca, Osobowość człowieka przedsiębiorczego
Self-efficacy, Entrepreneur, Entrepreneurial personality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poczucie samoskuteczności w sposób istotny wpływa na zachowanie ludzi sprawiając, że stają się oni bardziej wytrwali w działaniu i stawiają sobie ambitne cele. Poczucie samoskuteczności powstaje pod wpływem doświadczeń jednostki, a jego poziom jest możliwy do kształtowania. Zdaniem Bandury (1997) istnieją cztery źródła poczucia samoskuteczności, czyli poprzednie doświadczenie, pobudzenie fizjologiczne, obserwacja innych oraz perswazja. Celem opisywanego badania była weryfikacja stopnia powiązania każdego ze źródeł z poczuciem samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców. Badanie przeprowadzono na grupie 100 osób posiadających własne firmy nie dłużej niż przez sześć miesięcy. Spośród wymienionych źródeł doświadczenie, pobudzenie fizjologiczne oraz perswazja okazały się być istotnie pozytywnie skorelowane z przedsiębiorczym poczuciem samoskuteczności. Obserwacja innych nie była natomiast z nim powiązana w sposób istotny .(abstrakt oryginalny)

Self-efficacy influences behavior regarding setting ambitious goals and persistence. Self- efficacy level is malleable and is shaped by individual experiences. According to Bandura (1997) there are four sources of self-efficacy: previous experiences, physiological arousal, observation of other people and persuasion. The goal of the article presented in the report was to investigate the relationship between each of the sources and self-efficacy level among nascent entrepreneurs. Study participants were 100 entrepreneurs who started their firms not earlier than six months before the study. The results indicate that previous experience, physiological arousal and persuasion were significantly and positively related to entrepreneurial self-efficacy, whereas observation of other people was not significantly related to self-efficacy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson S., Betz N. (2001), Sources of social self-efficacy expectations: Their measurement and relation to career development. Journal of Vocational Behavior , 58, 98-117.
  2. Bandura A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control . New York: Freeman.
  3. Boyd N.G., Vozikis G.S. (1994), The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions , Entrepreneurship: Theory and Practice , 18 (4), 63-77.
  4. Bradley D.E., Roberts J.A. (2004). Self-employment and job satisfaction: investigating the role of self-efficacy, depression, and seniority. Journal of Small Business Management , 42 (1): 37-58.
  5. Chen C., Green R., Crick A. (1998), The self-efficacy expectations and occupational preferences of females and males, Journal of Business Venturing , 13(4), 295-316.
  6. Lent R., Lopez F., Bieschke K. (1991). Mathematics self-efficacy: Sources and relation to science based career choice. Journal of Counseling Psychology, 38 , 424-430.
  7. Shapero A., Sokol L. (1982), Social Dimensions of Entrepreneurship, w: C. Kent, D. Sexton, K. Vespers (red), The Encyclopedia of Entrepreneurship , Prentice-Hall: Englewood Cliffs, New York.
  8. Vancouver J.B., Kendall L.N. (2006). When self-efficacy negatively relates to motivation and performance in a learning context. Journal of Applied Psychology, 91 , 1146-1153.
  9. Yeo G., Neal A. (2006). An examination of the dynamic relationship between self-efficacy and performance across levels of analysis and levels of specificity. Journal of Applied Psychology , 91(5), 1088-1101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu