BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasik Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wyznaczenie wysokości normalnej oraz charakterystyk pola ciężkościowego dla stacji permanentnej KRAW
The Determination of Normal Height and Characteristic of Gravity Field for KRAW Permanent Station
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/1/1, s. 53-60, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Global Position System (GPS), Pomiary, Laboratoria badawcze
Global Position System (GPS), Measurement, Research laboratories
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Akademia Górniczo-Hutnicza
Kraj/Region
Małopolska, Województwo małopolskie
Malopolska, Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów niwelacyjnych, których celem było wyznaczenie wysokości normalnej punktu KRAW - stacji permanentnej GPS, zlokalizowanej na budynku C4 AGH. Podano także wyniki pomiaru przyspieszenia siły ciężkości oraz jego pionowego gradientu zrealizowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, na którym znajduje się stacja. Obliczono wartości anomalii grawimetrycznych i odstępu quasi-geoidy od elipsoidy w tym rejonie. Wyznaczone wielkości uzupełniają dotychczasową geodezyjną charakterystykę punktu KRAW. (abstrakt oryginalny)

The results of leveling measurements carried for the determination of normal height of the KRAW point - permanent station, located on C4 AGH apartment are presented. The results of gravity measurements and its vertical gradient carried outside and inside the building are presented as well. The values of gravimetric anomalies and distance between quasi-geoid and ellipsoid on that area were calculated. Determined values complete existing geodetic characteristic of the KRAW point.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8.08.2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
  2. Zarządzenie Głównego Geodety Kraju nr 20 z dn.18.11.2005 r.
  3. Banasik R: Wyznaczenie przebiegu quasi-geoidy niwelacyjnej w rejonie Krakowa. AGH, Kraków 1999 (praca doktorska).
  4. Załącznik do Instrukcji Technicznej G-2 "Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami", GUGiK, Warszawa 2001.
  5. www.ngs.noaa.gov.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu