BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski), Kasprzyk Beata (Uniwersytet Rzeszowski), Kraus Artur (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Aspekty ekonomiczno-społeczne i technologiczne nowoczesnych form pracy
Economic-Social and Technological Aspects of Modern Forms of Work
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 493-503, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Praca, Innowacje
Labour, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjne metody pracy mają wiele pozytywnych aspektów czysto ekonomicznych, jak i społecznych. Pomimo to, formy te nie są w Polsce popularne. Według oficjalnych danych statystycznych z ponad 13 milionów aktywnych zawodowo osób w Polsce w systemie telepracy pracuje zaledwie 2-3 procent, dając rząd wielkości około 234 tys. osób20. Telepraca w Polsce jest zjawiskiem nadal marginalnym, niemniej jednak praca mobilna jest stosowana w dużych firmach i regionach dobrze rozwiniętych gospodarczo, o wysokim nasyceniu technologiami ICT i innowacyjnymi metodami pracy. (fragment tekstu)

In the article there were discussed flexible forms of employment and ways of earning with the use of information technologies. Special attention was paid to telecommuting as a modern form of work. There were presented technological aspects of implementation of telecommuting necessary for starting the whole system, such as: applications, equipment, intranets and Internet services. There were discussed economical-social phenomena connected with telecommuting, both from the point of view of the employer as well as of the people employed in the form of telecommuting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M., Machol-Zajda L., Telepraca, w: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, E. Kryńska (red.), IPiSS, Warszawa 2003.
 2. Boni M., Elastyczność rynku pracy - niestandardowe formy zatrudnienia a ubezpieczenie społeczne w Europie Centralnej i Wschodniej, Ubezpieczenia społeczneteoria i praktyka, Warszawa 2007.
 3. Doktór K., Modernizacja stratyfikacji zawodowej, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2004.
 4. Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K.M., Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 5. Kruk A., Kwalifikacje zawodowe w erze wirtualnej, [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, S.M. Kwiatkowski (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2005.
 6. Kryńska E., Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, [w:] Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 7. Kwiatkowski S.M., Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008.
 8. Nilles J.M., Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 9. Pawłowska M., Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce - raport z badań, "e-mentor", nr 3 (30), Czasopismo internetowe SGH , Warszawa 2009.
 10. Rozmiarek J., Praca - jak szukać, zmieniać, utrzymać. Vademecum pracownika, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
 11. Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001.
 12. Tomaszewska-Lipiec R., Zakład pracy w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Edukacja i praca. Konteksty - wyzwania - antynomie, (red.) R. Gerlach, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008.
 13. Wenta K., Pedagogika pracy w cywilizacji bitowej, w: Wartości w pedagogice pracy, B. Baraniak (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2008.
 14. Zając A., Zmiana kapitału organizacyjnego jako elementu kapitału ludzkiego w cywilizacji wiedzy, w: Edukacja i praca. Konteksty - wyzwania - antynomie, Gerlach R., (red.),Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008,
 15. http://pieniadz.net/sposoby-zarabiania.html
 16. http://www.e-mentor.edu.pl/30,662,Perspektywy_rozwoju_telepracy_w_Polsce_- _raport_z_badan.html.
 17. http://wiadomosci.mediarun.pl/news/22467,Polacy__zalozyli_w_internecie_juz_p onad_3000_sklepow,tagi_Allegro.pl,group2
 18. http://wiadomosci.mediarun.pl/news/22683,Pierwszy_sklep_internetowy_trafi_na _gielde_jeszcze_w_tym_roku,tagi,group2
 19. http://www.ajgrabow.webpark.pl/1.htm
 20. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3730_PLK_HTML.htm, 11, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu