BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilczuk Julita E. (Politechnika Gdańska), Łuński Michał (COMBIDATA Poland Sp. z o.o.)
Tytuł
Social Entrepreneurs what Makes them Different from Business Undertakers?
Przedsiębiorcy społeczni - co odróżnia ich od osób angażujących się w przedsięwzięcia biznesowe.
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 3, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość społeczna, Zysk przedsiębiorstwa
Social entrepreneurship, Business profit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorcy społeczni bardzo często działają wykorzystując dostępne im bardzo ograniczone zasoby lub praktycznie nie mając zasobów w ogóle. Posiadają motywację, ale poza finansowymi czy technicznymi zasobami potrzebują często również złożonego zestawu kompetencji, szczególnie tych, które wiążą się z przywództwem. Przedsiębiorcy społeczni w wielu aspektach wykazują podobieństwo do przedsiębiorców operujących w otoczeniu biznesowym, jednak istnieją też miedzy nimi pewne różnice. Zarówno podobieństwa, jak i różnice między tymi dwoma grupami przedsiębiorców można odnaleźć w artykułach teoretycznych, natomiast niewielka liczba badań dowodzi ich istnienia. Badanie przeprowadzone w 2014 roku w grupie 76 respondentów zaangażowanych w działalność społeczną i biznesową wykazało, że do pewnego stopnia przedsiębiorcy społeczni oraz przedsiębiorcy zaangażowani w działalność nastawioną na zysk wykazują podobne charakterystyki, choć każdy z tych dwóch typów przedsiębiorców cechuje się także właściwościami unikatowymi dla siebie. (abstrakt oryginalny)

Social entrepreneurs, very often operate with highly limited resources, not to say with vir- tually nothing. They possess motivation, but apart from financial or technical resources very often they also need complex set of skills , especially those connected with leadership. Social entrepreneurship is similar to business entrepreneurship in many way, however there are some differences. Both similarities and diffe rences can be find in theoretical papers, however there is a limited number of research which prove them. A re search conducted in 2014 among 76 respondents, engaged in business and social activities, proved that to some extent social and business entrepreneurs have some common features, however some of them are unique for each of this entrepreneurship type. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacq S., Janssen F. (2011): The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship & Regional Development , 23(5/6), pp. 373-403. doi:10.1080/08985626.2011.577242.
 2. Bornstein D., Davis S. (2010): Social Entrepreneurship. Wh at everyone needs to know. New York, Oxford University Press.
 3. Dacin P., Dacin T., Matear M. (2010): Soci al Entrepreneurship:Why We Don't Need a New Theory and How We Move Forward From Here, Academy of Management Perspectives , August, pp. 37-57.
 4. Dees J., Emerson J. (2001): Enterprising Nonprofits. A Toolkit for Social Entre- preneurs. New York, John Wiley & Sons Inc.
 5. Dees J. (1998): The Meaning of "Social En trepreneurship", http://www.caseatduke.org/ /documents/dees_sedef.pdf.
 6. Dorsey C., Galinsky L. (2006): Be Bold : Create a Career with Impact. New York, Echoing Green Publication.
 7. Goldsmith M. (2009): How Entrepreneurs Should Handle Succession . Retrieved from Harvard Business Review: https://hbr.org/2009/10/how-entrepreneurs-should-handl/ .
 8. Leadbeater C. (1997): The Rise of the Social Entrepreneur. London, Demos.
 9. Mair J., Schoen O. (2007): Successful social entrepreneurial business models in the context of developing economies : An explorative study . International Journal of Emerg- ing Markets 2, No. 1, pp. 54-68.
 10. Martin R., Osberg S. (2007): Social Entrepreneurship : The Case for Definiton . Stan- ford Social Innovation Review - Spring, p. 34.
 11. McKenzie B., Ugbah S.D., Smothers N. (20 07): "Who is an entr epreneur" is it still wrong quesiton?. Academy Of Entrepreneurship Journal , 13(1), pp. 23-43.
 12. Wee C., Lim W., Lee R. (1994): Entreprene urship: A Review with Implications for Further Research, Journal of Small Business and Entrepreneurship , Vol. 11, No. 4, pp. 35-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu