BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nitkiewicz-Jankowska Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jankowski Grzegorz (Uniwersytet Śląski W Katowicach), Staszewska Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Sanktuarium Maryjne w Rudach Wielkich jako walor dla turystyki religijnej i poznawczej
Saint Mary's Sanctuary in Rudy Wielkie as a Value of Religious and Cognitive Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 251-260, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka, Turystyka religijna, Rekreacyjne walory środowiska, Turystyczne atrakcje
Pilgrimage, Tourism, Religious tourism, Recreational values ​​of the environment, Tourist attraction
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tradycje pielgrzymowania sięgają czasów prehistorycznych, a wiele informacji na ten temat można odnaleźć w Starym i Nowym Testamencie, hinduskich Wedach czy innych dziełach starożytnych (np. Herodota). Na mapie miejsc (przyciągających ogromne ilości zainteresowanych), które w dziejach zasłynęły jako najważniejsze miejsca pielgrzymowania, znalazły się świątynie Asklepiosa w Epidauros, Ziemia Święta, Santiago de Compostella, Mekka, Jerozolima czy Jasna Góra1. Miejsca te są również istotne pod względem ruchliwości związanej z innymi motywami, czysto poznawczymi.(fragment tekstu)

The Silesian pilgrimage route includes a number of places of local, regional or even nationwide importance. Increasingly important among those places is Humble Virgin Mary's Sanctuary in Rudy Wielkie. The place, always associated with the Cistercian Order, enjoyed much popularity among the faithful of the neighbouring villages and settlements, but as some sources report, pilgrimages from all over Silesia used to come to the sanctuary in Rudy Wielkie. The aim of this article is to present cultural values of the whole of the former Cistercian monastery along with the church, which, apart from the mentioned Marian worship, generating increasingly high pilgrimage traffic, is also an unquestionable tourist attraction which stimulates not only recreational tourist traffic, but also cognitive forms of tourism (family or school trips).(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
  2. G. Jankowski, Zespół pałacowo-parkowy w Rudach Wielkich jako produkt turystyczny ziemi raciborskiej, w: Markowe produkty turystyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004
  3. S. Rybandt, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław1977
  4. E. Łużyniecka: Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1998
  5. G. Jankowski, Krajobrazy kulturowe śląskich założeń pałacowo-parkowych na przykładzie zespołu w Rudach Wielkich, w: Problemy ekologii krajobrazu, t. XVIII, Krajobraz kulturowy. Cechy - walory - ochrona, Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Lublin 2006
  6. F. Wolnik, Matka Boska Rudzka. Dzieje sanktuarium w Rudach Wielkich, Wyd. Św. Krzyża, Opole 1995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu