BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dembińska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe - rozważania teoretyczne
Needs and Preferences in Determining the Demand Transport Services - Theoretical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 14, s. 9-29, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Usługi transportowe, Popyt, Preferencje konsumenta
Transport services, Demand, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka analizowania popytu na usługi transportowe, jego wielkości i struktury, na podstawie potrzeb i preferencji użytkowników transportu jest nadrzędna w rozważaniach dotyczących rynku usług transportowych. Wydaje się więc zasadne podejmowanie tej problematyki w rozważaniach teoretycznych i praktycznych, zwłaszcza w formie systematyzująco-porządkującej. Autorka artykułu postawiła sobie trzy równorzędne cele. Po pierwsze, pokazanie, że w analizowaniu czynników kształtujących popyt potrzeby i preferencje należą do grupy czynników podstawowych. Po drugie, że w analizach kształtowania popytu zasadne jest rozgraniczać potrzeby od preferencji użytkowników transportu. Po trzecie, ukazanie morfologii preferencji użytkowników transportu. Rozważania mają charakter teoretyczny i porządkujący treści zawarte w polskiej i zagranicznej literaturze z obszaru ekonomiki transportu.(fragment tekstu)

The problem of analyzing the demand for transport services, its size and structure, the needs and preferences of users of transport is superior in its statements on the market in general transport services. Therefore, it seems to be taking this issue both in theoretical considerations, such as practical. The author has set itself the development of three equal goals. First, show that in analyzing the factors influencing the demand for consumer needs and preferences are the main groups of factors. Secondly, that analyzes developments of demand it is reasonable to distinguish between the needs of transport users' preferences. Thirdly, to show the morphology of the transport users' preferences. The considerations are theoretical.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babis H., Kształtowanie jakości towarowych usług transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1986.
 2. Bąkowski W., Podstawy organizacji i zarządzania w transporcie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987.
 3. Burnewicz J., Grzywacz W., Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.
 4. Craig T., A Behavioral Model of Modal Selection, "Transportation Journal" 1973, Spring.
 5. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
 6. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
 7. Dembińska-Cyran I., Jakość obsługi klienta w systemie logistycznym, "Europa Regionum" 2005, tom VIII.
 8. Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B., Logistyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 9. Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 10. Funkcjonowanie rynku usług transportowych, red. H. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1990.
 11. Gronroos C., Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach, John Wiley & Sons LTD, second edition, 2000.
 12. Grzywacz W., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1987.
 13. Intermodal Quality - Final Report for Publication. Funded by the EC under the 4th Framework Programme, Integrated Transportchains, INRETS 2000.
 14. Jeffs V.P., Hills P.J., Determinants of Modal Choice in Freight Transport. A Case Study, "Transportation" 1990, Vol. 17, Issue 1.
 15. Jovicic G., Evaluation of Some Important Quality Parameters in Long-distance Goods Transport, Tetra Plan Aps 1996.
 16. Klatt S., Die ökonomische Bedeutung der Qualität von Verkehrsleistungen, Duncker & Humblot, Berlin 1965.
 17. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 18. Koźlak A., Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 19. Liberadzki B., Transport: popyt, podaż, równowaga, Wyższa Szkoła Ekonomiczno- -Informatyczna w Warszawie, Warszawa 1998.
 20. Liberatore M.J., A Model of Freight Transport Selection, "Transportation Journal" 1979, Vol. 18, Issue 4.
 21. Ljungström B.L.G., Changes in Swedish Transport Users' Motivation for Modal Choice, Round Table 69, ECMT, Paris 1985.
 22. Madeyski M., Lisowska E., Marzec J., Ekonomika transportu. Wstęp do nauki o transporcie, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1971.
 23. Maryniak A., Strategie konkurencji w towarowym transporcie samochodowym, w: Konkurencja w transporcie, red. M. Ciesielski. Zeszyty Naukowe nr 245, seria I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 24. Matear S., Gray R., Factors Influencing Freight Service Choice for Shippers and Freight Suppliers, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1993, Vol. 23, Issue 2.
 25. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
 26. McGinnis M.A., A Comparative Evaluation of freight Transportation Choice Models, "Transportation Journal" 1989, Vol. 29, Issue 2.
 27. Meyke U., Marketing in Güterverkehr, Göttingen 1972.
 28. Michałowska M., Tomanek R., Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki rynkowej jako przedmiot badań naukowych, w: Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie, red. D. Rucińskiej, E. Adamowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 29. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 30. Piskozub A., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1977.
 31. Piskozub A., Funkcjonowanie systemów transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1973.
 32. Pluta-Olearnik M., Marketing usług. Idee, zastosowania, PWE, Warszawa 1994.
 33. Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2004.
 34. Rosa G., Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 35. Rucińska D., Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 36. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Wydawnictwo "Znicz", Szczecin 1993.
 37. Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
 38. Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Rozprawy i Studia t. (CDLXVI) 392, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 39. Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 40. Tarski I., Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.
 41. Technologia procesów przewozowych w transporcie samochodowym, red. E. Lissowska, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975.
 42. The Potential for Rail Freight, National Economic Research Associates, London 1997.
 43. Tomala F., System transportowy a ogólna teoria systemów, Zeszyty Naukowe WSE nr 33, Sopot 1966.
 44. Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 1996.
 45. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 46. Tuna O., Akarsu M., Freight Transport Service Buying Process: A General Model for Exporters, w: Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey, red. M. Ergün i J. Żurek, Dokuz Eylul Publications, Izmir 1999.
 47. Voigt F., Verkehr, Bd. I. Berlin 1973.
 48. Walczak B., Ekonomiczne znaczenie jakości usług transportowych w przewozach ładunków, OBET Szczecin-Warszawa 1985.
 49. Witte H., Die Qualität als ökonomisches Entscheidungskriterium, Verlag Heuser & Sohn, Grafschaft 1995.
 50. Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania, red. W. Paprocki i J. Pieregud, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 51. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
 52. Załoga E., Preferencje indywidualne i społeczne w transporcie, II Europejski Kongres Transportowy "Translog 2003", Szczecin, 18-19 września 2003, fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 53. Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu