BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ołdytowski Tomasz,Grzegorz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Znaczenie Sanktuarium Maryjnego w Supraślu jako ośrodka pątniczego w rozwoju miasta
Meaning of the Shrine of Our Lady of Suprasl as a Pilgrim's Centre and its Impact on the Town's Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 271-283, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Turystyka, Miasto
Religious tourism, Tourism, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie zawiera opis wybranych elementów historii osady Supraśl. Przytoczone zostały te karty historii rozwoju osady przyklasztornej, które miały podstawowe znaczenie dla rozwoju miasteczka. Niezwykle ciekawym materiałem źródłowym, zaprezentowanym w niniejszym referacie, jest opis XIX- -wiecznego Supraśla, zawarty w części tekstowej Projektu Założenia Białoruskiej Kolei Żelaznej1 z 1911 roku. Z tekstu oraz mapy zawartej w projekcie wynika, że na trasie planowanej budowy kolei zamierzano zbudować stację kolejową Supraśl. Niezwykle barwny opis Supraśla jako ośrodka pątniczego uzasadnia potrzebę wybudowania właśnie tu przystanku na planowanej trasie kolejowej z Białegostoku do Briańska. Podkreślanie potrzeby ułatwienia dostępności komunikacyjnej do sanktuarium jest znakomitym przykładem tego, jak religijna funkcja miejsca wywiera wpływ na rozwój osady przyklasztornej i przyczynia się do przekształcenia jej w miasto. W artykule przytoczono również współczesne oddziaływanie klasztoru na atrakcyjność turystyczną Supraśla. Powstanie w 2006 roku w budynkach zespołu klasztornego jednego z najnowocześniejszych w kraju Muzeum Ikon oraz Domu Pielgrzyma zdecydowanie wpłynęło na wzbogacenie infrastruktury turystycznej oraz promocję miasta(fragment tekstu)

The following monograph contains a brief description of selected chapters of the Suprasl town's history. The episodes from the monastic settlement's history quoted, had a fundamental significance for the whole town's development. An extremely interesting source material, found and presented by the author, is a description of the 19th-century Suprasl, mentioned in the text part of 'Projektu Soorużenija Biełorusskoj Żeleznoj Dorogi Po Izyskaniam 1909 - 1910 Goda, S. Peterburg 1911", S. Petersburg - 1911 r., [the Project of the Establishment of the Belorussian Railway, General Major O.G. Tyzengauzen]; property: Tomasz Ołdytowski, text in Russian, translated by Alina Gruszewska, MA. From the text and the map of the monograph mentioned above, it appears that on the planned railway route there was meant to be included a station in Suprasl. A vivid description of Suprasl as a pilgrim's centre justifies the need of building the railway station there in particular on the planned railway route from Bialystok to Bransk. The emphasis on the necessity to facilitate communications to the shrine is a perfect example on how the religious function of the town effects the whole settlement's development and thus its transformation into a town. In the article, a contemporary influence of the monastery on the tourism appeal of Suprasl was pointed out as well. The establishment of one of the most modern in the country Museum of Icons and the Pilgrim's House in the buildings of the monastery complex in 2006, definitely impacted on the expansion of tourist infrastructure as well as the town's promotion. The functioning of the spiritual centre of the Christian religion in Suprasl - the Orthodox Church, both in the past and present, undoubtedly was and still is a significant stimulus to the town's growth.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Generał Major O.G. Tyzengauzen, Projekt Soorużenija Biełorusskoj Żeleznoj Dorogi Po Izyskaniam 1909-1910 Goda, S. Peterburg 1911, tekst w języku rosyjskim, tłumaczenie mgr Alina Gruszewska, własność Tomasza Ołdytowskiego
  2. Supraśl - 500 lat, Towarzystwo Przyjaciół Supraśla - Wydawnictwo Benkowski, red. T. Ołdytowski, K. Woźniak, Supraśl 2000; Kodeks supraski składa się z 48 części, których treść stanowią żywoty świętych, homilie, rozprawy teologiczne
  3. P. Wróblewski, Konflikt etniczny miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu