BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Just Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ kryzysów na zniekształcenie przestrzeni rynku akcji z indeksu WIG20
The Impact of Crisis on Distortion of the Stock Market Space From The WIG20 Index
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 207-219, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Kryzys finansowy, Giełda papierów wartościowych, Akcje
Capital market, Financial crisis, Stock market, Shares
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W pracy podjęto próbę zbadania wpływu różnych faz kryzysów na zniekształcenie przestrzeni rynku akcji z indeksu WIG20 w okresie od końca 1999 do początku marca 2012 roku. Zniekształcenia tej przestrzeni porównano z zniekształceniami przestrzeni rynku akcji z indeksu DJIA. Zastosowano wskaźnik informacji o ewolucji kształtu przestrzeni rynku akcji skonstruowany za pomocą narzędzi geometrii. Wskaźnik ten pozwolił na poprawną identyfikację i interpretację okresów największych zaburzeń na rynkach kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

The article investigates the impact of crisis on distortion in the stock market space from the WIG20 index in the period from the end 1999 to the beginning of March 2012 and compares with the distortion in the stock market space from the DJIA index. The distortion of the stock market space was investigated using an index, which is based on geometry technique. This index measures the evolution of the distortion effect in the shape of the market space and it allows for proper identification and interpretation of the most turbulent periods in capital markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Araújo T., Louçă F. [2004], Complex behavior of stock markets: processes of synchronization and desynchronization during Crises, arXiv:cond-mat/0403333v2.
 2. Araújo T., Louçă F. [2007], The geometry of crashes - a measure of the dynamics of stock market crises, "Quantitative Finance", 7, 63-74.
 3. Araújo T., Louçă F. [2008a], The dynamics of speculative markets: the case of Portugal's PSI20, Working Papers 34/2008/DE/UECE.
 4. Araújo T., Louçă F. [2008b], The seismography of crashes in financial markets, "Physics Letters" A, 372, 429-434.
 5. Holzer R. [2009], Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium, www. obserwatorfinansowy.pl.
 6. Mantegna R.N. [1999], Hierarchical structure in fi nancial markets, "European Physics Journal" B, 11, 193-197.
 7. Mantegna R.N., Stanley H.E. [2000], An introduction to econophysics: correlations and complexity in finance, Cambridge University Press, Cambridge UK.
 8. Mendes R.V., Araújo T., Louçă F. [2003], Reconstructing an economic space from a market metric, "Physica" A, 323, 635-650.
 9. Rocznik giełdowy [2002].
 10. Rocznik giełdowy [2004].
 11. Rocznik giełdowy [2006].
 12. Socha J., Orłowski W., Sękowski J. [2009], Kryzys na rynkach finansowych, PricewaterhouseCoopers, www.pwc.pl.
 13. Walesiak M., Gatnar E. (red.) [2009], Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. www.bankier.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu