BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzych Krzysztof (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Turystyka religijno-pielgrzymkowa w Sanktuarium Kalwaryjskim w Wejherowie
Religious and Pilgrimage Tourism in the Wejherowo Calvary
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 285-295, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka, Miasto
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska należy do krajów o najsilniejszych tradycjach ruchu pielgrzymkowego. Na mapie Polski funkcjonuje blisko 500 miejscowości pielgrzymkowych o zróżnicowanym zasięgu oddziaływania, od ośrodków międzynarodowych (Częstochowa, Kraków-Łagiewniki, Warszawa) poprzez krajowe (Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Gniezno) aż po grupę największą - niewielkich sanktuariów skupiających ruch pielgrzymkowy w skali regionalnej, a nawet lokalnej. Silne zróżnicowanie rozmieszczenia miejsc kultu w Polsce jest efektem niejednorodnej przynależności historycznej poszczególnych części kraju, której wynikiem była również różna historycznie przynależność religijna. Zdecydowanie większą gęstością miejscowości pielgrzymkowych odznaczają się obszary historycznej małopolski i wielkopolski, znacznie mniejszą natomiast obszary Pomorza oraz Warmii i Mazur.(fragment tekstu)

One of the main objects in polish pilgrimage tourism are calvarias. The location of pilgrimage tourism places in Poland is very uneven. There are less pilgrimage places in the north part of in comparison to south regions. It is result of different determinants of historical development in various part of Poland. One of the most popular pilgrimage places in the north part of Poland is the Wejherowo Calvary. The pilgrimage tourism has been continuing here since the XVII age when was built the 26 baroque chapels by the Michał Wejher. Since then began the new history of the Wejherowo as the place of pilgrimage tourism. Today Wejherowo Calvary the first of plays the role of the main pilgrimage places for the Gdańsk and others towns and cities of the Pomeranian region. About 75 000 tourist visited Wejherowo Calvary from 2004 to 2008 year. The majority of them were inhabitants of Wejherowo the next of Gdańsk, Gdynia, Sopot and others parts of Pomeranian region, Besides it some pilgrimage come from pelplińska and toruńska diocese. In the last year we can see the foreign tourist in the sanctuary come from Lithuania and Germany. The research confirms role of Wejherowo Calvary as the regional pilgrimage place for east Pomeranian region.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Biblioteka "Niedzieli", t. 169, Częstochowa 2005
  2. J. Więckowiak, Kalwaria Wejherowska. Dzieje, Sztuka, Architektura, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie, Oddział w Wejherowie, Warszawa 1982.
  3. S. Klein, Przewodnik po Kalwarii Wejherowskiej, Warszawa 1994
  4. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003
  5. E. Rydz, Kalwaria Wejherowska jako miejsce kultu religijnego, w: Geografia i sacrum, t. 2, red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP UJ, Kraków 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu