BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vaishar Antonin (Czech Academy of Sciences), Zapletalová Jana (Czech Academy of Sciences)
Tytuł
Microregional Development in Border Regions of Czechia
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 20, 89-106, bibliogr. 46 poz.
Rural Studies
Słowa kluczowe
Mikroregion gospodarczy, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Region przygraniczny
Economic microregion, Regional development, Local development, Border areas
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
The paper responds to the new situation in European borderlands. A new task for geographers is to look for the potential of cross-border collaboration. It follows from the general characteristics of the Czech borderland that the poor educational level of population is the main indicator of its marginality, whereas relatively attractive and mostly not so much impacted landscape is its main advantage. Three microregions with concentration of disadvantages from the national viewpoint were chosen for empirical analysis. Following potentials were discovered: diversified mixture of non-productive agriculture, forestry, local industry based on small and medium enterprises (SMEs) of local entrepreneurs, tourism and amenity migration. Quality of life should be the main aim.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J., 0'Dowd L, Wilson T., 2003, New borders for a changing Europe, Frank Cass, Portland.
 2. Balej M., Jeřábek M. (eds.), 2002, Pohraničí, pěeshranicní spolupráce a euroregiony, Sborník z XX. Jubilejního sjezdu ČGS, UJEP, Ústí nad Labem.
 3. Bufon M., 2001, Geografia obmejnosti, čezmejne regije in oblike cezmejne povezanosti, Geografski vestnik, 73 (2), 9-24.
 4. Bufon M., 2007, Border regions in a re-integrated Europe, Moravian Geographical Reports, 15(1), 2-13.
 5. Chromy P., 2000, Historickogeograficki aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analyzy, Geografie, 105 (1), 63-76.
 6. Czech Statistical Office, http://www.czso.cz.
 7. Dočkal V. (cd.), 2005, Preshranicni spolupráce na východních hranicích České, republiky. Ruzovy obláček a hrana reality, Studie Mezinárodního politologického ústavu MU, Masarykova univerzita, Brno.
 8. Dokoupil J., Havlíček T., 2002, Border and. border region: theoretical aspects, identifica tion and. determination, Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 37 (1), 27-44.
 9. Dokoupil J., Řehák S., 2001, Perspektiva dalšího vývojepohraniUČR, [in:] M. Jeeábek (ed.), Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky, Sociologicky ústav AV ČR, Ústí nad Labem, 85-88.
 10. Drahosová A., 2003, Cestovní ruch v oblasti Jeseníku a Javomického vybezku, Geografie, 108 (4), 289-303.
 11. Dvořák P., 2007, Settlement development of the Czech Republic border regions from 1930 to 1950, [in:] R Blaheta, A. Kolcun (eds.), PhD Workshop 2007, Proceedings, Institute of Geonics AS CR, Ostrava, 25-28.
 12. Grimm F., 1995, Regionen an deutschen Grenzen, Institut für Landerkunde, Leipzig.
 13. Grimm F., 1998, Grenzen und. Grenzregionen in Südosteuropa, Sudosteuropa Gesellschaft, München.
 14. Haase A., Hudseljak I., 2000, Perspektiven und Probléme der neuen Nachbarschaft, Europa Regional, 8 (2), 2-8.
 15. Halás M., 2005, Cezhranicné vdzby, cezhranibtá spolupráca na přiklade slovensko-éeského pohranicia s dorazom na jeho slovenská časť, Univerzita Komenského, Bratislava.
 16. Hampl M" 2000, Pohraniéní regiony České republiky: současné tendence rozvojové diferenciace, Geografie, 105 (3), 241-254.
 17. Hansen N. M., 1977, Borders regions: a critique ofspatial theory and an European case study, Annals of Regional Science, 11, 1-14.
 18. Havrlant J., 2000, Beskydy - transformace a pohraniční oblasti cestovního ruchu, Spisy Přírodovědecké Fakulty Ostravské Univerzity, Repronis, Ostrava.
 19. Havrlant J., 2001, The Beskydy euroregion as an area of travel and recreation, Moravian Geographical Reports, 9 (2), 15-23.
 20. Heigl F., 1982, The border. as sociological, social and national phenomenon - the anthropogenous region in cooperation and conflict in border areas, [in:] G.D. Zotti, R Strasoldo (eds.), Cooperation and. conflict in border areas, Milano, 215-234.
 21. Jeřábek M., 2004, Vnéjíi vztahy Východního Krulnohooi - vliv hranice, sousedství s Nemeckem, pteshraniénlspolupráce, [in:] M. Balej, J. Andčl, M. Jeřábek (eds.), Východní Krulnohotl - geografické hodnoceni periferní oblasti, Acta Univcrstitatis Purkynianae, 96, Studia Geographia V., UJEP, Ústí nad Labem, 198-205.
 22. Jeřábek M., 1998, Vytvářeni poeshranicního trhu práce - pendlerstvi v cesko-nemeckém pohraničí, Demografie, 40 (1), 39-42.
 23. Jeřábek M., 1999, The Czech border regions standing against the background of the republic and. opportunities for co-operation, [in:] The Situation and. Perspectives of Trans-border Development and, Co-operation of Border-regions in Germany, Poland Slovakia and the Czech Republic, House for Polish-German Co-operation, Friedrich Ebert Stiftung, Gliwice, 28-45.
 24. Jeřábek M., 2002a, Česko - německá (saská) pteshraničnl spolupráce se zamUenlm na Euroregion ELBE/LABE, Geografie, 107 (3), 260-276.
 25. Jeřábek M., 2002b, Regionální rozvoj Ústecká a Euroregion ELBE/LABE, [in:] J. Anděl et al. (eds.), Geografie Ústecká, UJEP, Ústi nad Labem, 121-127.
 26. Jeřábek M., 2003a, Euroregion Elbe/Labe - v číslech, grafech a mapách/Euroregion Elbe - in statistic ftgures, graphs and maps, Czech Statistical Office, Liberec (CD-ROM).
 27. Jeřábek M., 2003 b, Pohraničí v regionálním rozvoji a jeho výzkum, Geografie, 105 (1), 1-9.
 28. Jeřábek M. (ed.), 1999, Geografická analýza pohranibií České republiky, Sociologicky ustav AV ĚR, Praha/Ústí nad Labem.
 29. Jeřábek M. (ed.), 2000, Geografická analýza pohraničí ČR, Working Papers, 11/99, Socio- logical Institute, Czech Academy of Sciences, Praha.
 30. Jeřábek M., (ed.), 2001, Reflexe regionálního rozvoje pohraničí ČR, Sociological Institute, Czech Academy of Sciences, Praha.
 31. Jeřábek M., Dokoupil J., Havlíček T. et al., 2004, České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkováni, Academia Praha, Praha.
 32. Novotná M., 1993, Euroregion Šumava - Bohmerwald - Miihlviertel, Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 1, Západočeská univerzita, Plzeň, 51-57.
 33. Novotná M., 2000, Hodnoceni zemědělského využíváni krajiny v pohranibilm regionu Pošumaví, Geografie, 105 (1), 34-40.
 34. Novotná M., 2001, Vimpersko. Geografická analýza ptlhraničnlho mikroregionu, Westbohemian University, Plzeň.
 35. Pak M., 1987, Meja kot factor razvoja obmejnich obmocij. Zbomik radova sa naucnog siimpoziuma Geografiki probierni pogranicnih regiaj naše zemlje, Odsek za geografiju i prostorsko planiranje Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, Narodni muzej u Vranju, Vranje, 13-24.
 36. Peková J., Zapletalová J. (eds.), 2005, Euroregiony, státní správa a samospráva, Ústav geoniky AV ČR/Vysoká škola ekonomická, Ostrava/Praha.
 37. Prescott J.R.V., 1978, BoundariesandFrontiers, Croom Helm, London.
 38. Prost B., 1974, Frontiere et individualité regionale: la froniere Italo- Yugoslave et la fórmatíon de la Slavia friulana, Estudes geographiques sur la montagne, Adres du 99e Kongres national des societes savantes, Besancon.
 39. Rafestin C., 1974, Elements pour une problematique des regioru frontalieres, L'Espace geographique, 1.
 40. Ravbar M., 1999, Generalcharacteristics ofborder areas in Slovenija, [in:] New Prosperity fór Rural Regions, Institut za geografijo, Ljubljana, 11-20.
 41. Řehák S., 1997, Aktuální zrniny prostorovych interakci na Moravskoslovenském pomezí [závireéná zpráva'grantu GA CR číslo 205/95/1184], Masarykova Univerzita, Brno.
 42. Řehák S., 1998, Kontakty se Slovenskem na moravskoslovenském pomezí: role vzdálenosti hranic, [in:] Geografie X, Masarykova Univerzita, Brno,122-127.
 43. Tousck V., Tomsíéková B., Kunc J., 2002, Hodonínsko: border region of intensive relationships with Slovakia, [in:] State border reflection by border region. Population of V4 States, Konstantin Filozof University, Nitra, 64-71.
 44. Vaishar A., 2008, Aktuální demograficky vývoj v českém pohraničí, [in:] E. Kallabová, I. Smolová, V. Ira, (eds.), Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava, 90-94.
 45. Vaishar A., Zapletalová J., Dvořák P., 2008, Border administrative units in the Czech Republic, Moravian Geographical Reports, 16(1), 46-54.
 46. Vaishar A., Dvořák P., Nováková E., Zapletalová J., 2008, Settlement problems in the Czech borderland, Geograficky časopis, 60 (3), 241-253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu