BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowska Anna (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Skrobańska Paula (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane zachowania nabywcze i żywieniowe młodych cudzoziemców - studentów uczelni poznańskich
Selected Purchasing and Nutrition Behaviours of Young Foreigners - Poznań Universities' Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 16, s. 79-90, rys.
Tytuł własny numeru
Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Cudzoziemcy, Studenci, Model żywienia, Produkty żywnościowe
Consumer behaviour, Foreigners, Students, Feeding model, Food products
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Konieczność zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia się do innego kraju czy do innego kręgu kulturowego skutkuje często zmianami w zachowaniach i przyzwyczajeniach żywieniowych i nabywczych związanych z zakupem żywności. Młodzi ludzie, przyzwyczajeni do własnego sposobu odżywiania i zaopatrywania się w żywność, migrując do innego kraju w celu kontynuowania studiów, zdobycia nowych doświadczeń, często przeżywają nie lada szok kulturowy, będąc zmuszeni przyzwyczaić się do nowych potraw, nowych sposobów przygotowywania posiłków czy też innych pór ich spożywania. Niniejsza praca stanowi próbę oceny zmian, jakie zachodzą w nawykach zakupowych, dotyczących produktów spożywczych, oraz w wybranych nawykach żywieniowych studentów zagranicznych przebywających w Polsce. Badaniem objęto 44 studentów uczelni medycznych i ekonomicznych, studiujących w Poznaniu, zróżnicowanych kulturowo. Na podstawie tej diagnozy postarano się wysnuć wstępne tezy dotyczące oceny przygotowania polskiej infrastruktury podażowej do sprostania wymaganiom żywieniowym konsumentów z różnych stron świata. Na koniec dokonano syntezy oceny polskiej żywności przez studentów zagranicznych. (fragment tekstu)

The necessity to change one's place of residence, relocation to another country or to a different cultural environment often causes changes in behaviour and customs related to both nutrition and purchasing habits. This work tends to investigate changes which supervene in purchasing habits of foreign students in Poland. The research was conducted using the structured direct interview method, in English language, containing closed, semi-open and open questions, with option to add personal comments. Majority of foreign students arriving to Poland have changed frequency and composition of purchases and the timing, regularity and content of their meals. The nutrition products being on the offer in Polish shops are in principle suitable for the foreigners but the quality of the traditional foreign and exotic products and meals does not equal to original ones. Young foreigners appreciate the Polish cuisine, and find basic products as healthy and affordable. Foreign students do not purchase food under the influence of Polish adverts, but spontaneous knowledge of Polish nutrition brands maintains the relatively high level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antonides G., Fred van Raaij W., Zachowanie konsumenta. Podręcznik europejski, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003.
  2. Babicz-Zielińska E., Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, www. gastrona.pl.
  3. Babicz-Zielińska E., Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 2001, nr 4 (29), supl. s. 5-15.
  4. Grębowiec M., Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych na rynku dóbr żywnościowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 2009, Tom XI, z. 3, s. 111.
  5. Gronowska-Senger A., Czynniki warunkujące zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 2007, nr 34 (1/2), s. 17-18.
  6. Gronowska-Senger A., Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 2007, nr 1/2, s. 12-21.
  7. Nęcka E., J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  8. Sajdakowska M., Etnocentryzm konsumencki - czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności, "Technologia Alimentaria" 2003, nr 2(1), s. 180.
  9. Szcześniak A., Potrawy świata i zwyczaje żywieniowe, www.technolog.friko.pl.
  10. Walentukiewicz A., Ocena wartości odżywczej diet studentek AWFiS w Gdańsku. Cz. I Składniki podstawowe, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, T. XIX 2009, s.129-130.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu