BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzak-Czelej Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zawartość informacyjna kursów akcji
The Content Information of Stock Quotations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 233-244, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Wolumen obrotu, Rynek kapitałowy, Kurs akcji, Giełda papierów wartościowych
Trading volume, Capital market, Share price, Stock market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zawartość informacyjną kursów można analizować w kategoriach efektywności informacyjnej rynku, zakresu odzwierciedlania informacji specyficznych o danej spółce oraz stopnia ujmowania w kursach szeroko rozumianych informacji prywatnych. Płaszczyzna tych analiz zależy od rozpatrywanych rodzajów lub klasyfikacji informacji i wiąże się z określonymi miarami zawartości informacyjnej kursów. W artykule poza wyróżnieniem ww. aspektów analiz i związanych z nimi mierników przeprowadzono badanie wybranych spółek notowanych na GPW z wykorzystaniem autokorelacji stóp zwrotu z akcji warunkowanej wielkością wolumenu obrotu.(abstrakt oryginalny)

Information content of stock prices can be analyzed in terms of the informational effi ciency of stock market and the scope of refl ecting fi rm-specifi c and private information. The type of this analysis depends on regarded kinds or classifi cation of information and is associated with specifi c measures of stock prices information content. In the article, besides the above-mentioned distinction of the analysis aspects and the associated measures, the study of selected companies listed on the WSE was conducted using the autocorrelation of returns conditioned by trading volume. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczek S. [2005], Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Chen Q., Goldstein I., Jiang W. [2007], Price informativeness and investment sensitivity to stock price, "Review of Financial Studies", No. 20 (3), 619-650.
 3. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. [2001], Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Doman M. [2008], Zależności pomiędzy zmiennością, wolumenem i czasem trwania ceny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Durnev A., Morck R., Yeung B., Zarowin P. [2003], Does greater fi rm-specific return variation mean more or less informed stock pricing, "Journal of Accounting Research", No. 41, 797-836.
 6. Durnev A., Morck R., Yeung B. [2004], Value enhancing capital budgeting and fi rm-specifi c stock return variation, "Journal of Finance", No. 59, 65-105.
 7. Fama E.F. [1970], Efficient capital markets: A review of theory and empirical works, "Journal of Finance" No. 25 (2), 383-417.
 8. Easley D., Kiefer N., O'Hara M. [1996], Cream-skimming or profit sharing? The curious role of purchased order fl ow, "Journal of Finance", No. 51, 811-833,
 9. Easley D., Kiefer N., O'Hara M. [1997], The information content of the trading process, "Journal of Empirical Finance", No. 4, 159-186.
 10. Fernandes N., Ferreira M.A. [2007], Insider trading laws and stock price informativeness, Finance Working Paper nr 161/2007, European Corporate Governance Institute.
 11. Kasprzak-Czelej A. [2012], Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne, Difin, Warszawa.
 12. Lee C.M.C., Swaminathan B. [2000], Price momentum and trading volume, "Journal of Finance", No. 5, 2017-2069.
 13. Lee D.W., Liu M.H. [2006], Does more information on stock price lead to greater or smaller idiosyncratic return volatility?, Working Paper, University of Kentucky.
 14. Llorente G., Michaely R., Saar G., Wang J. [2002], Dynamic volume-return relation of individual stocks, "Review of Financial Studies", No. 15, 1005-1047.
 15. Morck R., Yeung B., Yu W. [2000], The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?, "Journal of Financial Economics", No. 58, 215-260.
 16. Næs R., Skjeltrop J. [2006], Is the market microstructure of stock markets important?, "Economic Bulletin", Vol. 77, No. 3, 123-132.
 17. Roll R., R2 [1988], "Journal of Finance", No. 43, 541-566.
 18. Skaife H.A., Gassen J., LaFond R. [2006], Does stock price synchronicity represent fi rm-specific information? The international evidence, MIT Sloan Research Paper, No. 4551-05.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu