BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik Mariusz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Smolarski Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie pielgrzymkowego szlaku Św. Jakuba w tworzeniu obszarowego produktu turystycznego wybranych gmin Ślężańskich
The Importance of the Pilgrimage Route of St. James in Developing a Tourism Product Zonal Selected Communities of Ślęża
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 315-325, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka, Produkt turystyczny, Gmina
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism, Tourist product, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykreowanie oryginalnego i identyfikowalnego z obszarem produktu turystycznego uwarunkowane jest wieloma czynnikami o charakterze społecznym i strukturalnym, a także umiejętnością posługiwania się instrumentami planistycznymi, ekonomicznymi i prawnymi. Przeprowadzone w Polsce w latach 90. XX w. przekształcenia systemowe dostarczyły niezbędnych ku temu warunków, w tym zwłaszcza w nowo tworzonym układzie regionalnym i lokalnym. W odniesieniu do kultury czy turystyki niezwykle istotnym efektem zaistniałych zmian systemowych było usamodzielnienie się i wzrost znaczenia ekonomicznego jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowanie środków budżetowych w zgodzie z potrzebami i zrównoważonym rozwojem zarządzanych przez nie obszarów.(fragment tekstu)

The article presents the importance of the route St. James in building and operating a tourism product municipalities of Ślęża. Activity of local governments, businesses and NGOs municipalities Ślęża - Zona: Sobotka, Marcinowice, Mietków, Dzierzoniow and Niemcza for tourism and recreation, among others, contributed to initiate and create Ślęża Way St. Jacob. Definitely the most important role in the creation and establishment of the trail has played a foundation of the Franciscan Village. Location in the four municipalities of Ślęża, in addition to historical and religious dimension, it also has the organizational and spatial conditions. The central part of the course of the route are the two communities meet the basic conditions for building and operation of area tourism product(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Czekański, K. Burski, Drogami św. Jakuba, Wyd. M., Kraków 2010.
  2. S. Burdziej, ks. W. Miszewski, P. Rochman, Droga św. Jakuba, Toruńskie, Wyd. Diecezjalne, Toruń 2004.
  3. B. Meyer, Znaczenie strategii rozwoju w kreowaniu obszarowego produktu turystycznego, w: Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  4. J. Kaczmarek, A. Stasiak., B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu