BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fatuła Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Tendencje w zachowaniach finansowych gospodarstw domowych
Trends and Differences in Financial Behavior
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 16, s. 91-101, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku
Słowa kluczowe
Metody płatności, Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Usługi finansowe, Zróżnicowanie regionalne, Transakcje bezgotówkowe, Zachowania finansowe
Methods of payment, Households, Household savings, Financial services, Regional diversity, Non-cash transactions, Financial behaviour
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Zachowania finansowe pozostają pod wpływem wielu czynników, nie tylko ekonomicznych, ale także kulturowych i psychologiczno-społecznych. Skłonność do oszczędzania i inwestowania oraz zakup usług finansowych niewymagających oszczędności w dużej mierze zależy od poziomu dochodów, stopnia edukacji finansowej członków gospodarstwa domowego, doświadczenia w użytkowaniu produktów finansowych, dostępności punktów obsługi klienta i urządzeń wspomagających usługi finansowe, lokalnych przyzwyczajeń i tradycji związanych ze skłonnością do ryzyka i oszczędzania. Ważne są także tendencje na rynku pracy, określające stopę bezrobocia i możliwości stosunkowo szybkiego znalezienia innej pracy po utracie dotychczasowej. Wśród najbardziej znanych, obiegowych opinii o mieszkańcach poszczególnych regionów, związanych z oszczędzaniem, wymienić można gospodarność i pracowitość mieszkańców Wielkopolski, oszczędność czy nawet skąpstwo Małopolan, w tym w szczególności mieszkańców Krakowa, rozrzutność warszawiaków. W ramach poszczególnych regionów różne zachowania finansowe można obserwować w wielkich i małych miastach, na wsiach znacznie oddalonych od wielkich aglomeracji oraz tych, które stanowią ich otoczenie.(fragment tekstu)

The article discusses changes in saving rates in Poland during the financial crisis as well as their regional variations. Trends in financial behavior were analyzed according to type of payment cards. Methods of payment for purchases made on the internet were also discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fatuła D., Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
  2. Maison D., Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, badanie na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego NBP, grudzień 2009.
  3. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu