BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza finansowa grupy przedsiębiorstw za pomocą wzorcowych układów nierówności
Financial Analysis of a Group of Companies with the Standard Systems of Inequalities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 261-276, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Analiza finansowa
Capital market, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodę porównań opartą na przykładowych wzorcowych układach nierówności jako jedną z metod analizy finansowej, której podstawą jest badanie dynamiki wskaźników rentowności (ROA, ROE i ROS) oraz dynamiki zysku netto i kapitału własnego. Celem badania było sprawdzenie, czy zostały spełnione wybrane układy nierówności, a także jakie są potencjalne możliwości ich wykorzystania w systemie kontrolno-ostrzegawczym. Badaniami objęto wybrane spółki giełdowe branży spożywczej z GPW w Warszawie, wykorzystując dane ze sprawozdań finansowych w latach 2001-2010.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a comparative method based on exemplary model systems of inequality as one of the methods of fi nancial analysis, which is based on examination of the dynamics of profi tability ratios (ROA, ROE and ROS) and net profi t growth and equity. The aim of the study is to determine whether the systems of inequality have been selected and what are their potential applications in the control and warning systems. The study sample comprises of listed companies in the food industry the Warsaw Stock Exchange and uses data from financial statements for years 2001-2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janik W., Paździor A. [2010], Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, PWE, Warszawa 2010.
  2. Jaworski M. [2009], Najmniej zagrożeni bankructwem: farmacja, branża spożywcza, handel, "Gazeta Prawna.pl" [6.02.2009].
  3. Kopiński A. [2010], Wzorcowe układy nierówności w ocenie kondycji finansowej banku, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio H Oeconomia Vol. XlIV, 2 Lublin.
  4. Kopiński A., Koniewska M., Bajak P. [2012], Analiza rentowności przedsiębiorstw z branży spożywczej Dolnego Śląska, z wykorzystaniem elementów systemu kontrolno-ostrzegawczego, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Kopiński A. [2011], Elementy systemu kontrolno-ostrzegawczego w zarządzaniu finansami, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, Warszawa 2011.
  6. Krajewski M. [2008], Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach (zasady - efektywność - narzędzia), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
  7. Siedlecki R. [2007], Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Zaleska M. 2002], Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu