BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyląg Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Energetyka obywatelska antidotum na kryzys energetyczny w Polsce
Citizens Energy Antidote to the Energy Crisis in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 430-442, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Energetyka konwencjonalna, Kryzys energetyczny, Odnawialne źródła energii, Energia elektryczna
Energetics, Conventional energy, Energy crisis, Renewable energy sources, Electric power
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Dwudziesty pierwszy wiek to czas kryzysu wielkoskalowej energetyki korporacyjnej w Polsce. Cechuje się ona ogromną kapitałochłonnością i przestarzałą technologią opartą na paliwach kopalnych. Koszty wytwarzania energii elektrycznej paliw kopalnych ponosi społeczeństwo. By zapobiec zwiększającym się kosztom, zarówno finansowym, jak i społecznym, należy poddać polską energetykę transformacji. Antidotum na kryzys w branży energetycznej może stanowić energetyka obywatelska, czego autorka próbuje dowieść w artykule. (abstrakt oryginalny)

Twenty-first century is a time of crisis, large-scale corporate power in Poland. It is characterized by huge capital intensity and outdated technology based on fossil fuels. The costs incurred by the electricity generation of fossil fuels bears the society. To avoid increasing costs, both financial and social, Polish energy sector should be transformed. The author attempts to prove that an antidote to the energy sector crisis can be civic energy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bołtromiuk, W., Burger, T. (2008). Polacy w zwierciadle ekologicznym. Instytut Na Rzecz Ekorozwoju: Warszawa.
 2. GUS. (2014). Energia. Warszawa: GUS.
 3. Kisieliński, S. (2013). Energia w gminie. Warszawa: Fundacja wspomagania wsi.
 4. Krawiec, F. (2012). Energia. Warszawa: Difin.
 5. Kuciński, K. (red.) (2006). Energia w czasach kryzysu. Warszawa: Difin.
 6. Łucki, Z., Misiak, W. (2011). Energetyka a społeczeństwo. Warszawa: PWN.
 7. Ministerstwo Gospodarki. (2009). Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 8. Najwyższa Izba Kontroli. (2014). Funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Elektroenergetycznych sieci przesyłowych. Warszawa: NIK.
 9. Peters G., Pierre J. (1998). Governance Without Government? Rethinking Public Administration, "Journal of Public Administration Research and Theory", cyt. Za Supernat J. (2008) Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, "Teoria - Dydaktyka - Praktyka" nr 1 (10).
 10. Popczyk, J. (2011). Energetyka rozproszona. Warszawa: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.
 11. Szwed, D., Maciejewska, B. (2013). Demokracja energetyczna. Warszawa: Zielony Instytut.
 12. Urząd Regulacji Energetyki. (2014). Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2/2014. Warszawa: URE.
 13. Widerski, R. (2013). Liberalizacja rynku energii elektrycznej szansą na rozwój usług. Polityka Energetyczna. tom 16, zeszyt 1.
 14. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27067_pl.htm (17.03.2015).
 15. www.termika.pgnig.pl/o-firmie/elektrownie-na-swiecie-i-w-polsce (16.03.2015).
 16. www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Polityka+energetyczna (16.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu