BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój rynku leasingu środków transportu drogowego w Polsce w latach 2006-2009
The Development of Car Leasing on the Polish Leasing Market 2006-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 14, s. 31-40, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Leasing, Środki transportu, Transport drogowy
Leasing, Means of transport, Road transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Leasing obok kredytu bankowego jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw. Do roku 2007 udział inwestycji polskich przedsiębiorstw w ruchomości finansowanych leasingiem sukcesywnie wzrastał (w roku 2007 osiągnął wartość 33,6%). Wartość nieruchomości (w 2009 roku 14% ogółu należności leasingowych) i ruchomości finansowanych (ok. 86% ogółu należności leasingowych - stan na koniec 2009 r.) na podstawie umowy leasingu dynamicznie wzrasta. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego źródła finansowania, biorąc pod uwagę wartość finansowania obok kredytu bankowego jest to najpopularniejsze źródło zasilania polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa leasingowe finansują nieruchomości oraz ruchome składniki majątku. W tej drugiej grupie, dominujący udział pod względem wartości zajmuje leasing pojazdów. W artykule przeanalizowano zmiany na rynku leasingu pojazdów w latach 2006-2009, z uwzględnieniem wpływu kryzysu finansowego na wartość leasingowanych ruchomości.(fragment tekstu)

Leasing as a financial source of Polish companies has a significant impact on the value of investment. This relevant source of capital is attractive especially to small and medium enterprises thanks to availability, low costs and easy procedure. This article focuses on classification of leasing in Poland and discusses its position in financing of cars. It mentions as well additional services provided by lease companies such as maintenance, repair, tire changes, servicing of fleets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska A., CeDeWu, Warszawa 2008.
  2. Gołda M., Leasing, Difin, Warszawa 2002.
  3. Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska A., C.H. Beck, Warszawa 2009.
  4. Rozwój systemu finansowego w Polsce, Departament Systemu Finansowego, NBP, Warszawa 2009.
  5. Szafarowska M., ABC Leasingu, Związek Polskiego Leasingu, www.leasing.org.pl.
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami, DzU 2010, nr 40, poz. 222, art. 709.
  7. www.bankier.pl.
  8. www.ipo.pl.
  9. www.leasing.org.pl.^6 www.pzwlp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu