BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewski Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problemy optymalizacji w przewozach przesyłek drobnych
Optimization Problems in Transport of Small Consignments Carriages
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 14, s. 65-76, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przewozy towarowe, Optymalizacja
Cargo transportation, Optimalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka przewozów przesyłek drobnych, ich organizacji i optymalizacji warta jest jednak zainteresowania, ponieważ stanowią one znaczącą część wszystkich przewozów a rynek tego typu usług charakteryzuje się stosunkowo dużą dynamiką i to nawet w okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Skutkiem pośrednim jest wpływ tego rodzaju przewozów na koszty zewnętrzne transportu, które będą tym niższe, im lepiej będą wykorzystane środki transportu. W artykule zaprezentowano możliwości opracowywania optymalizacyjnych modeli matematycznych, które mogłyby służyć jako narzędzia wspierające proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach oraz warunków, jakie musiałby te modele spełniać, aby być użyteczne w praktyce. (fragment tekstu)

The optimization of complex economic is a difficult task because of variety of factors of process effectiveness and complex and non linear relations of these processes systems. Because of this creating models which mirror these processes and serve as decision - making supporting tool is very challenging. The basic condition is the identification of process relations what stands for the goal of this article which deals with the topic of optimization in small consignments carriages. The author's intention was to present the consequences of decision in relation to different aspects of the organization of the processes of small consignments carriages, which consequences should be considered in mentioned models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Całczyński A., Metody optymalizacyjne w obsłudze transportowej rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 2. Colorni A., Dorigo M., Maniezzo V., Distributed Optimization by Ant Colonies, w: red. F. Varela, P. Bourgine, Proc. Europ. Conf Artificial Life, Elsevier, Amsterdam 1991.
 3. Costa D., Hertz A., Ants Can Colour Graphs, "Journal of the Operational Research Society" 1997, nr 48.
 4. Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 5. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 6. Krawczyk S., Metody ilościowe w planowaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 7. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 8. Maciejewski W., Marzec J., Linie regularne w ciężarowym transporcie samochodowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972.
 9. Milewski D., Kwarciński T., Usługi przewozów przesyłek drobnych w małej firmie sektora TSL. Przedsiębiorstwo usługowe. Case study, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 10. Milewski D., Współczesny międzynarodowy rynek usług spedycyjnych, w: Międzynarodowe usługi logistyczne, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki oraz Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2010.
 11. Reimann M., Doerner K.L., Hartl R. F., Insertion Based Ants for Vehicle Routing Problems with Backhauls and Time Windows, University of Vienna, Vienna Austria, report series, Report No. 68, June 2002.
 12. Stützle T., Dorigo M., ACO Algorithms for the Quadratic Assignment Problem, w: red. D. Corne, et al., New Ideas in Optimization, Mc Graw-Hill, London 1999.
 13. Tarkowski J., Irestal Bo, Lumsden K., Transport, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu