BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarek-Szczepańska Maria (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Wybrane problemy dostępności i pozyskiwania danych do badań empirycznych w zakresie agroturystyki
The Selected Problems of Availability and Collection of Data for Empirical Studies on Agritourism
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 9-19, bibliogr. 20 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Agroturystyka, Metoda wywiadu, Zbieranie danych
Empirical researches, Agrotourism, Interview method, Data collection
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Lubelszczyzna
Abstrakt
Agroturystyka jest w ostatnich latach w Polsce popularnym przedmiotem badań naukowych, głównie z uwagi na jej oczekiwane duże znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich. Badania zjawisk agroturystycznych są utrudnione z uwagi na problemy z dostępnością i rzetelnością danych, a nawet z definiowaniem przedmiotu badania. Niniejszy artykuł stanowi przegląd wybranych problemów dotyczących dostępności, pozyskiwania i analizy danych w zakresie badań agroturystyki, które zilustrowano przykładami z Lubelszczyzny. (abstrakt oryginalny)

Agritourism has been intensively developing in Poland for at least 20 years. There is also a lot of research concerning the phenomenon in Polish rural space. Unfortunately, there are significant difficulties in conducting research due to the following problems: • insufficiency of basic, reliable, comparable statistics (eg. number of farm accommodations in all communes for the period of several years), • lack of statistics more detailed than only the number of farm accommodations and beds in communes; researchers have to conduct individual, costly studies using social sciences methods of data collection (questionnaires, interviews), o lack of clear differentiation between farm accommodation facilities and other facilities where rooms are rented for tourists. This leads to overstating the data on farm tourism in Poland. On the basis of the farm tourism research in Lubelskie region the author considers the interview (especially semi-structured interview) as a useful tool of collecting detailed data on farm tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., 2005, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, [w:] B. Głębocki, U. Kaczmarek (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9-20.
 2. Bednarek M., 2007, Rural areas along the eastern border of the European Union - problems and perspectives of development with special consideration of tourism (on the example of three Polish municipalities), Europa XXI, 16, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 167-179.
 3. Bott-Alama A., 2004, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Rozprawy i Studia, 501, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Drzewiecki M., 2002, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 5. Gaworecki W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
 6. Hasiński W., Głaz M., Kemona S., 2004, Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodów gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 137-150.
 7. Ilnicki D., Raczyk A., 2005, Charakterystyka działalności gospodarczej wybranych miejscowości Dolnego Śląska na tle kraju, [w:] T. Marszał (red.), Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK, PAN, 216, Warszawa, s. 54-70.
 8. Jagusiewicz A., Legienis H., 2007, Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 roku, Instytut Turystyki (materiały niepublikowane).
 9. Jagusiewicz A., Legienis H., 2006, Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2006 roku, Instytut Turystyki, Warszawa (materiały niepublikowane).
 10. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.
 11. Lutyńska K., Wejland A. (red.), 1983, Wywiad kwestionariuszowy: analizy teoretyczne i badania empiryczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 12. Mazurek J., 2008, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego, Regiony Nadmorskie, 16, Uniwersytet Gdański, Gdynia-Pelplin.
 13. Oppenheim A., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Pałka E., 2004, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 15. Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa.
 16. Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F., 2005, Fieldwork jest sztuką. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 17. Śleszyński P., 2007, Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieicie na przykładzie Warszawy, Przegląd Geograficzny, 79, 3-4, s. 533-566.
 18. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zmianami).
 19. Wojciechowska J., 2007, Typy gospodarstw agroturystycznych w Polsce i sylwetka ich właścicieli, Turyzm, 17/1-2, s. 159-171.
 20. Wojciechowska J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki, Turyzm, 2, s. 65-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu