BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)
Tytuł
Istota promocji turystycznej na przykładzie sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na górce w Szczyrku
The Meaning of the Touristic Promotion on the Example of the Sanctuary of the Lady Queen of Poland Church in Szczyrk on Górka
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 345-354, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Turystyka, Turystyczne atrakcje, Promocja turystyki
Religious tourism, Tourism, Tourist attraction, Promotion of tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Promocja jest istotnym podmiotem działań podejmowanych w obszarze turystyki. Stanowi ona ważny aspekt działalności rynkowej, o czym świadczy zaangażowanie w ten proces wielu rozmaitych organizacji i instytucji. Dobór dostępnych instrumentów do realizacji określonej koncepcji marketingowej decyduje o powodzeniu działań przeprowadzanych na rynku. Specyficzny charakter produktu turystycznego sprawia, że system promocji staje się bardzo ważną sferą działalności na rynku usług turystycznych. W celu wyróżnienia oferty znaczną uwagę przywiązuje się do technicznej i wizualnej oprawy działalności usługowej. Wszystkie działania promocyjne powinny zmierzać do ukształtowania wizerunku zgodnego z oczekiwaniami klientów/turystów(fragment tekstu)

Is not enough for a business to have good products sold at attractive prices today a good offer is not everything, it is necessary to know exactly the preferences and expectations of potential tourists, because the product, even good, rarely sells itself. To generate sales and profits, the benefits of products have to be communicated to customers. In marketing, this is commonly known as promotion. It is therefore crucial to provide tourist information about the product, drawing attention to it, to promote it, rise interest and the belief that it has more value than others. Promotion is an essential element of marketing and as a classical composition it is a major marketing tool, by which intended targets are carried out on the market. It allows us to provide relevant information on a tourist product to tourists as well as to deliver the arguments leading to its acquisition, and all promises, benefits and incentives. The promotion forms also a favourable opinion about the company, the town or the region creating and offering the product(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001
 2. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007
 3. B. Szymoniuk, Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006
 4. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005
 5. S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, AWF, Poznań 1999
 6. A.S. Kornak, Zarządzanie turystyką, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998,
 7. 10 P. Kotler: Marketing. Analiza planowanie wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska 1994,
 8. A. Pabian, Promocja nowoczesne formy i środki, Difin, Warszawa 2008, s. 140; J. Klisiński, C. Marcinkiewicz, Zarządzanie marketingiem turystycznym, Unikat 2, Katowice 2008
 9. S. Briggs, Marketing w turystyce. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2003
 10. L. Garbarski, J. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 1994
 11. J. Ch. Holloway, Ch. Robinson: Marketing for turism. Longman, England, Edinburgh Gate, Harlow Essex CH 20 ZJE, 2003
 12. Ks. T. Wołek: Cud nad cudy. Początki kultu częstochowskiej Wspomożycielki w Szczyrku na Górce. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1994
 13. Ks. H. Skórski, ks. W. Życiński: Sanktuarium Królowej Polski w Szczyrku na Górce. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 2008,
 14. Ks. Sz. Drzyżdżyk, Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa. Wiara, teologia, duszpasterstwo, Wyd. Naukowe PAT, Kraków-Szczyrk 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu