BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpara Krzysztof (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Monaster w Ujkowicach - prawosławne sanktuarium w województwie podkarpackim
The Monastery in Ujkowice - an Eastern Orthodox Sanctuary in the Podkarpacie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 355-364, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka religijna
Tourism, Religious tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Województwo podkarpackie jest bardzo zróżnicowanym pod względem przyrodniczym i kulturowym obszarem Polski. Jego współczesny wizerunek kształtowało pogranicze, na którym te ziemie od zawsze funkcjonowały. Różnorodność kulturowa regionu stanowi o jego bogactwie. Przez wieki ścierały się na tym terenie wpływy polskie, ruskie (Łemkowie i Bojkowie), żydowskie, ukraińskie i inne. Decyduje to o jego atrakcyjności i umożliwia rozwój wielu typów i form turystyki. Wyróżniającymi się formami turystyki poznawczej są: turystyka przyrodnicza i kulturowa(fragment tekstu)

A very important form of tourism occurring in the Podkarpacie region area is religious tourism (or pilgrimage tourism). For decades, several religious groups have co-existed in this area: the Roman Catholic church, the Greek Catholic church, the Eastern Orthodox church, the Evangelical church and Judaists. There are currently over 40 sanctuaries and other worship centres important for the faithful of various religions, including those of the Orthodox church, in this area. The monastery in Ujkowice is one of the youngest such objects in Poland, but it is gaining in importance from year to year. Many people come here with faith in the miraculous power of God's Mother (Theotokos) of Vatopedi. Many cases of healings and of help for childless families are known. It is an Eastern Orthodox Monastery, yet also Catholics come here to ask for graces. The pilgrims come mainly from Poland (Białystok, Bielsko Podlaskie and Hajnówka), but also from Ukraine, Slovakia, the Czech Republic and the USA. According to the local priests, in 1999 there came about 1000 pilgrims to the sanctuary, apart from about 400 faithful participating in the annual Cyril and Methodius Day.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Szpara, M. Skała, Wybrane formy turystyki w województwie podkarpackim, w: Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, red. J.R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2010,
  2. Turystyka pielgrzymkowa, Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2007
  3. L. Skibińska-Opoka, Geografia prawosławia w Polsce, "Peregrinus Cracoviensis" 1998, z. 6,
  4. A. Jackowski, A. Marciniak, The Holy Mount of Grabarka - the Heart of the Polish Orthodox Church, "Peregrinus Cracoviensis" 2000, z. 10
  5. Na podstawie: Historia prawosławnego monasteru św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach, Pisma prawosławnego monasteru św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach, nr 1, Ujkowice 2000
  6. A. Naumow, Święta Góra Athos, "Peregrinus Cracoviensis" 2000, z. 8
  7. G. Leszczyńska-Fil, Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach, praca dyplomowa licencjacka w archiwum Katedry Geografii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu