BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza warunków dzierżawy terenów i infrastruktury największych polskich portów morskich
An Analysis of the Conditions of the Lease of Land and Infrastructure, in the Main Polish Seaports
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 14, s. 99-113, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Porty morskie, Infrastruktura transportu, Dzierżawa
Seaports, Transport infrastructure, Lease
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie porty morskie mają zróżnicowaną sytuację dotyczącą dysponowania wolnymi terenami, przeznaczonymi dla potencjalnych inwestorów. Od portu w Gdyni, skazanego praktycznie na rewitalizację dotychczasowych, zagospodarowanych już terenów portowych, po porty w Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, dysponujące wolnymi terenami portowymi (z różną sytuacją w zakresie uzbrojenia i przeznaczenia na rozwój konkretnej funkcji transportowej/logistycznej/ przemysłowej). Uwłaszczenie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku podmiotów posiadających wcześniej tereny portowe w tak zwanym zarządzie spowodowało, że obok Zarządów Portów, częścią terenów portowych w największych polskich portach morskich zarządzają inne podmioty. Warunki oferowane inwestorom zainteresowanym lokowaniem swojej działalności na terenach portowych zależą od wielu czynników. Ograniczenie swobody podejmowania ustaleń z inwestorami stanowi wymóg uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na dłuższe okresy dzierżawy. Obecnie oferowane stawki za dzierżawę oparte są w większości na kryteriach rynkowych. Prowadzenie dalszej, skutecznej polityki przyciągania inwestorów na tereny portowe obok szerokiej, zróżnicowanej oferty oraz przychylności MSP, wymagać będzie ścisłej współpracy gospodarza terenów z władzami lokalnymi, podejmującymi ważne decyzje związane z procesem przygotowania i realizacji inwestycji.(fragment tekstu)

Seaports are attractive business location. Competition in this area between the ports, has made a proactive policy on the lease terms of land and port infrastructure, an indispensable element in port authority management. The following article presents the general conditions for the lease of land and port infrastructure used in Polish ports, with particular emphasis on ports which are of fundamental importance for the Polish national economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amato D., Port Planning and Port/city Relations, The Dock & Harbour Authority, July/December 1999.
  2. Materiały Krono-Chem sp. z o.o.
  3. Materiały PP Port Rybacki Gryf.
  4. Materiały Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  5. Materiały Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.
  6. Materiały Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.
  7. Materiały Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.
  8. Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu