BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpilko Danuta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zagospodarowanie turystyczne klasztoru zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
Tourist Infrastructure of Orthodox Monastery in Suprasl
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 365-382, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka, Turystyka religijna, Zagospodarowanie turystyczne
Pilgrimage, Tourism, Religious tourism, Development of tourist facilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turystyka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno-poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne i tym samym stanowią specyficzny typ podróży turystycznych1. Za turystykę religijną uważa się turystyczne wędrowanie, w którym, obok zwyczajnych motywów turystyki, jak: chęć ruchu, odpoczynku lub zaspokojenia poznawczych pragnień, dołączane są wątki religijne: chęć poznania ośrodków kultu, religijnych zabytków, wzięcia udziału w religijnych obchodach i uroczystościach. Natomiast turystykę pielgrzymkową charakteryzuje wyraźnie określony i wysunięty na pierwszy plan motyw czysto religijny. Celem takiej wędrówki jest dotarcie do świętego miejsca. Czas podróży i pobyt w ośrodku kultu poświęcony jest modlitwie, medytacji, pokucie i innym formom pobożności(fragment tekstu)

Suprasl is situated in North-Eastern Poland, in the heart of Knyszyn forest. There is a Orthodox Monastery dating back to XV cent. Since its establishment it was an important centre of thought and culture. It consist of the building complex from XVII cent. and two churches offer a conducive environment for theological reflection and liturgical experience. In the monastery buildings is also located Icon Museum  the only institution of this kind in Poland. The museum is among the most modern in Poland and has won a number of awards. On the monastery's grounds there is also Suprasl Academy - conference center. However, Suprasl Academy offers not only boarding - it realizes projects aiming to introduce orthodox christianity to the society through a variety of courses, conferences and workshops. Since it was established Academy has carried out many projects for children, youth and adults. The article treats about tourism infrastructure of the Orthodox Monastery in Suprasl. The aim of the article is the presentation of the results of a survey carried out among tourist of Suprasl Academy. The research was done by a diagnostic survey method using a questionnaire technique.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa - fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Milenium, Gniezno 2008,
 2. E. Danieluk, A. Danieluk, Prawosławne cerkwie Białegostoku i okolic, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Białystok 2008
 3. Archimandryta Gabriel, Odrodzenie życia monastycznego w monasterze supraskim w XX wieku i jego rola dla miasteczka i jego okolic, w: Z dziejów Monasteru Supraskiego, red. J. Charkiewicz, Fundacja Oikonomos, Białystok 2005
 4. Turystyka. Zarys wykładu, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
 5. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977
 6. A. Bogucka, Turystyka w liczbach. Analiza ruchu i zagospodarowania turystycznego w województwie podlaskim, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2005
 7. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008,
 8. P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2006
 9. H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim, Politechnika Białostocka, Białystok 2002
 10. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydanie Ekonomiczne, Warszawa 2007
 11. J. Mazurek, Zagospodarowanie turystyczne, w: red. A. Szwichtenberg, Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000,
 12. J. Wyrzykowski, Podstawowe pojęcia z dziedziny turystyki, w: Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Toczek-Werner, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu