BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kontrahencie
Financial Report as a Source of Information about Contractor
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 49-60, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Wartości niematerialne, Kontrahent
Financial statements, Intangible asset, Contractor
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku dysponuje zarówno wartościami materialnymi, jak i wartościami niematerialnymi. Wzajemne zależności między nimi wynikają z wielu czynników, np. rodzaju prowadzonej działalności, formy organizacyjno-prawnej. Zachwianie dysproporcji pomiędzy wartościami materialnymi a wartościami niematerialnymi szczególnie wystąpiło w spółkach opartych na wiedzy, których marka jest znana w świecie. W latach pięćdziesiątych XX wieku wartości materialne stanowiły około 80% udział w wartości przedsiębiorstwa, a wartości niematerialne 20% udział. Natomiast w latach dwudziestych XXI wieku przewiduje się znaczny wzrost udziału wartości niematerialnych od 80% do 90% w wartości przedsiębiorstwa, przy minimalnym udziale wartości materialnych od 20% do 10%. Wartości materialne dominują w przedsiębiorstwie tradycyjnym, mają postać rzeczową i finansową, zapewniają ciągłość procesów finansowo-produkcyjnych w firmie oraz są wyceniane i ujawniane w bilansie (zob. system rachunkowości). Do wartości materialnych można zaliczyć na przykład środki trwałe, materiały, towary, produkty gotowe, środki pieniężne, papiery wartościowe. (fragment tekstu)

Immaterial values make up the essential element of contemporary enterprise, which shapes the value of fi rm. Among different immaterial values which cannot be evaluated and presented in the accounting system there are relations with contractors (recipients and suppliers). Proper relations recipient enterprise-suppliers influence on the financial success and value of the fi rm. Therefore so important is analysis of the contactor. This analysis should take simultaneously into consideration financial and nonfinancial conditions. Financial reports are especially helpful in the financial analysis and assessment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008
  2. M. Bąk, Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, w: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, E. Walińska (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008
  3. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości, DzU, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  4. M. Marcinkowska, Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
  5. G.K. Świderska, Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2007
  6. A. Karmańska, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009
  7. J.A. Tracy, Sprawozdania finansowe firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  8. M. Marcinkowska, Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Difin, Warszawa 2006
  9. G. Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu