BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowski Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Brand Competition Among Mobile Phone Operators on the Polish Market
Konkurowanie marką przez operatorów telefonii mobilnej na rynku polskim
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2010, vol.5, s. 61-67, rys., tabl.
Słowa kluczowe
Marka, Telefonia komórkowa, Konkurencyjność
Brand, Mobile phone, Competitiveness
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Definiowanie marki nie jest łatwe ze względu na jej wielowymiarowy charakter i sposób postrzegania w kontekście różnych zjawisk, jakim podlega dany produkt, usługa lub firma. Termin marka ma różne znaczenie. Najsilniej jest jednak utożsamiane z wysoką jakością. Potencjalni klienci skłonni są zapłacić więcej za produkt markowy, czyli taki, który ma wysoką jakość. Czynnik ten jest najważniejszym ogniwem w pozyskiwaniu lojalności klienta. Tylko zadowolony klient może okazać w przyszłości swoje przywiązanie do firmy. Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce przekroczył w 2007 roku wartość 40 mld PLN i ciągle rośnie. Tendencja wzrostu będzie się zmniejszać powoli, co jest efektem nasycenia rynku. W tej sytuacji rola marki w połączeniu z jakością usługi będzie odgrywać coraz większą rolę na rynku usług telefonii mobilnej. Kreowana marka usługi telekomunikacyjnej jest ważnym zadaniem operatorów lub działających w ich imieniu grup eksperckich. Zastosowanie odpowiedniej strategii dla marki powinno dostarczyć dużo pozytywnych informacji obecnym i potencjalnym nabywcom, potwierdzających celowość zakupu danej usługi. W dobie Internetu poszerzają się możliwości kreowania marki. Ważne jest, aby zachować synergię między tradycyjnymi formami kreowania marki i wirtualnymi.(abstrakt autora)

Defining a brand is not easy because of its multidimensional nature and perception in the context of various phenomena pertaining to a product, service and a firm. Brand can mean various things. The major association it evokes is high quality. Potential clients are willing to pay more for a brand product, that is a product of high quality. This factor is the most important link in winning their loyalty. Only a satisfied client can develop their long-term attachment to a company.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kall, Silna marka, istota i kreowanie , PWE, Warsaw 2001
  2. P. Kotler, Marketing analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola , Gebethner i Ska, Warsaw 1994
  3. K. Dębek, Komórkowa awangarda (Cellular avant-guard), Forbes, Premium Brand Report, Brands in Poland 2007, June 2007, p. 90-92
  4. K.G. Strouse, Marketing Telecommunications Services, New Approaches For a Changing Environment, Artech House Inc., Boston, London 1999
  5. J. Altkorn, Strategia marki (Branding Strategy), PWE, Warsaw 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu