BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszczuk Jerzy
Tytuł
Struktura kapitału i jej wpływ na ocenę przedsiębiorstw na przykładzie PGNIG S.A.
The Structure of Capital and Her Influence on the Evaluation of Enterprises on the Example of PGNIG JSC
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2011, t. 14, s. 81-88, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Słowa kluczowe
Kapitał przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Business capital, Company capital structure
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) SA
Abstrakt
Przedstawiono podział kapitału przedsiębiorstwa wg różnych kryteriów oraz dokonano jego ogólnej charakterystyki. Zwrócono także uwagę na czynniki wpływające na strukturę kapitału, a następnie na przykładzie firmy PGNIG S.A. oceniono strukturę kapitału.

The article discusses the problem of the impact of capital structure in an enterprise on the evaluation of this enterprise. In the introduction the concept of capital is described, then its classification according to different criteria, from which the most important are the sources of capital and therefore the distinction between equity and outside capital. Then the article discusses capital structure and determines the factors affecting its formation, of which the most important are the cost of capital, risk, and maintaining constant financial liquidity. At the end the article presents the financial data of PGNiG in 2004-2008 and with the help of some financial indicators it evaluates company's capital structure and its financial condition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Wiśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE Warszawa 1996.
  2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin Warszawa 2005.
  3. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, T II, PWE, Warszawa 2005.
  4. Dębski W., Zarządzanie Finansami, Tom I, CIM Warszawa 1997.
  5. Gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
  6. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
  7. Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, PWE, Warszawa 1995.
  8. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.
  9. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
  10. Szczepański J., Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu