BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuda Dagna (Tibex Sp. z o.o.)
Tytuł
Rynek instalacji grzewczych - kryzys a możliwości dalszego rozwoju
The Heating Installation Market - Crisis and the Possibilities of the Market's Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 443-459, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Budownictwo, Odnawialne źródła energii, Wskaźniki ekonomiczne
Economic crisis, Construction sector, Renewable energy sources, Economic indicators
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule dokonano analizy i oceny sytuacji polskiego rynku instalacji grzewczych w kontekście obecnego kryzysu ekonomicznego oraz wskazano możliwości rozwoju tego rynku poprzez wprowadzenie urządzeń opartych na odnawialnych źródłach energii, korzystnych w warunkach kryzysowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis and assessment of the situation on the Polish heating market in the context of current economic crisis along with describing the possibility of this market development by introducing devices based on renewable energy resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Boruta, G., Drogosz, P., Nitkiewicz, S., Piętak, A. (2012). Possibilities of applications of Stirling engine in cogeneration systems, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 2.
 2. Główny Urząd Statystyczny (2014). Wskaźniki produkcji budowlanej.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2014). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2014 r.
 4. Główny Urząd Statystyczny (2014). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2013 r.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2014). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2012 r.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2014). Budownictwo mieszkaniowe okresie I-XII 2014 r.
 7. Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review, T 50/4, 11.
 8. Grochal, B.J. (2010). Rynek pomp ciepła w Polsce, Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE 2010, Poznań 26-29.IV.2010.
 9. Kuriata, R. (2004). Wybrane problemy zarządzania kryzysowego. W: Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI. wieku - od teorii do praktyki, Cz. Skowronek (red.), Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 10. Lachman, P. (2013). Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE, Rynek Instalacyjny, nr 4.
 11. Lachman, P. (2013b). Pompy ciepła - technologia jutra dostępna już dziś, referat wygłoszony na: III Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Warszawa 23.09.2014.
 12. Ludwiczak, W. (2014). Sprzedaż urządzeń grzewczych w Polsce - trendy rynku, referat wygłoszony na: II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych - Poznań 08.04.2014.
 13. Machaczka, J., Machaczka, K. (2011). Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 14. Walecka, A. (2010). Rola restrukturyzacji w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie. W: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 99, K. Kawerska (red.), Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.
 15. Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Warszawa, Poltext.
 16. WFOŚiGW, Łódź (2014). Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 17. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/index_en.htm, 01.07.2014.
 18. http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/915-przyjto-ustaw-o-odnawialnych-rodach-energii-komentarz-instytutu-energetyki-odnawialnej.html, 20.01.2015.
 19. http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/, 01.07.2014.
 20. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, http://www.spiug.pl/podsum.html, 05.01.2014.
 21. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, http://www.portpc.pl/pdf/iiikongres, maj 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu