BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siergijewicz Kamenkow Wiktor (Uniwersytet Państwowy w Mińsku)
Tytuł
O formirovanii sostava arbitražnogo (tretejskogo) suda (sravnitel'nyj analiz-obzor)
Geneza i zasady powoływania składu sądu arbitrażowego. Analiza porównawcza
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2015, t. 24, nr 1, s. 13-26, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Sąd polubowny, Prawo międzynarodowe
Judicature, Arbitration court, International law
Uwagi
res., streszcz.
Abstrakt
Autor zajmuje się problematyką wyboru i powoływania członków (arbitrów) trybunałów arbitrażowych. Analiza jest dokonywana na przykładzie norm prawa międzynarodowego oraz prawa wewnętrznego Republiki Białorusi. Autor odnosi się do instrumentów zaczerpniętych z prawa UE i występujących w ustawodawstwie krajowym, jednocześnie porównuje system prawny z regulacjami w tym zakresie w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej. Odrębne zagadnienie odnosi się do regulacji w zakresie formowania składu trybunałów w świetle ustawodawstwa Wschodnioazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. А. И. Зайцев, Взаимодействие государственных и третейских судов: история вопроса // Вестник гражданского процесса, 2013. N 5. С. 79-115.
  2. C. A. Курочкин, Государственные суды в третейском разбирательстве и международном коммерческом арбитраже, М.: Волтерс Клувер, 2008. 296 с.
  3. Д. Х. Валеев, Европейский гражданский процесс и исполнительное производство: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25 марта 2011 г. / отв. ред. Д.Х. Валеев. М.: Статут, 2012. 335 с.
  4. О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 N 279-З (ред. от 27.12.1999)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 30.07.1999, N 56, 2/60.
  5. О третейских судах: Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 N 301-З (ред. от 13.12.2011)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 25.07.2011, N 83, 2/1853.
  6. Об утверждении Типового регламента постоянно действующего третейского суда: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.01.2012 N 52 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 30.01.2012, N 12, 5/35134.
  7. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011)//Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3019.
  8. Регламент Третейского суда для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (утв. Приказом ТПП РФ от 22.06.2006 N 48) (ред. от 09.06.2011) (вместе с «Положением о третейских сборах и расходах»)//КонсультантПлюс.
  9. О международном коммерческом арбитраже: Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 03.12.2008) (вместе с «Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации», «Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации»)//Ведомости СНД и ВС РФ, 12.08.1993, N 32, ст. 1240.
  10. Э. Г. Дубовик, A. A. Михневич, Третейское разбирательство в странах Таможенного союза и в Украине: сравнительный анализ законов о третейских судах//Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск. - 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
ukr
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.1.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu