BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Elektroniczny system zakupowy
Electronic Procurement System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 535-542, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Zakupy online, Biznes elektroniczny
Online shopping, e-business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rosnąca specjalizacja produkcji, a także ograniczanie się firm wyłącznie do kluczowych kompetencji powoduje, że udział kosztów zakupów w ogólnej wartości końcowej produktu jest coraz większy. W okresie od roku 1979 do 1998 udział kosztów zakupów materiałów i komponentów wzrósł niemal o 60%. Specjaliści przewidują, że wartość ta będzie dalej się zwiększała i za kilka lat udział własnej aktywności wytwórczej przedsiębiorstw w produkcie końcowym wynosić będzie zaledwie 15-25% [2]. Firmy coraz częściej doceniają rolę zakupów bezpośrednich (prowadzonych na potrzeby produkcji), o czym świadczy obserwowana już od pewnego czasu zmiana znaczenia funkcji zakupów. Dotychczasowe działania mające czysto operacyjny charakter i polegające na składaniu zamówień u dostawców poszerzono o działania strategiczne w zakresie bilansowania potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa, rozpoznawania i poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia, prowadzenia negocjacji oraz kontraktacji dostaw. Zgoła odmiennie wygląda zazwyczaj sytuacja zakupów dóbr pośrednich (nie mających bezpośredniego udziału w produkcji i prowadzonych na potrzeby firmy). Przedsiębiorstwa często nie są świadome kwot, jakie przeznaczają na tego typu wydatki i dlatego też nie przywiązują do tych zakupów dużej wagi, mimo że ich łączna wartość jest często bardzo wysoka. Przykładowo już w 2002 roku Deutsche Bank wydawał rocznie prawie 7 mld euro na zakupy towarów i usług nie związanych z bezpośrednią działalnością. (fragment tekstu)

The increasing concurrence on the market is the main reason of looking for savings in the companies. The importance of the direct goods' purchasing is generally appreciated but the optimization of indirect goods' purchasing is a relatively new idea. E-purchasing system makes easy the placement of the orders and brings considerable benefits not only for buying company, but also for the supplier. This works presents the idea of the e-procurement system. One describes the financial and management benefits of the system and identifies the companies that can achieve the best results from using it. The results of surveys concerning the savings and the attitude towards system are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kwiatkowska K.: Proces zakupu dóbr nieprodukcyjnych w Volvo Polska, praca magisterska, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
  2. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  3. Materiały Polskiej Platformy Przetargowej (www.ppp.pwpw.pl).
  4. Materiały Xtrade (www.xtrade.pl).
  5. Müller E.: Kupować z głową. "Manager Magazin", 2005, marzec.
  6. Tylkowski M.: Rozwiązania informatyczne wspierające pracę służb zaopatrzenia na przykładzie TP S.A., praca magisterska, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu