BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówka Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant; PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz)
Tytuł
Wdrożenie strategii - czynniki i obszary ryzyka na przykładzie PGL Lasy Państwowe
Strategy Implementation - Risk Areas and Factors Illustrated with an Example of the State Forests National Forest Holding
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 460-475, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Lasy, Ryzyko, Strategia zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Forests, Risk, Management strategy, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Abstrakt
Artykuł przybliża obszary oraz czynniki ryzyka związane z tworzeniem i implementacją nowej lub redefiniowanej strategii zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule w szczególności, przedstawiono ewolucję i problem niejednoznaczności pojęcia strategii oraz omówiono różne podejścia i scenariusze budowy strategii. Ponadto wskazano działania wspierające proces wdrażania strategii. Główną część artykułu stanowią: lista obszarów i czynników ryzyka związanego z wdrażaniem strategii oraz prezentacja nowej strategii PGL LP na lata 2014-2030, wraz z próbą jej oceny i wskazania czynników ryzyka jakie mogą wystąpić podczas jej wdrażania. Artykuł przygotowano na podstawie studiów literatury, dostępnych danych oraz badań własnych dotyczących PGL LP, jak również doświadczenia (obserwacja uczestnicząca) autora artykułu. (abstrakt oryginalny)

The article outlines risk areas and factors associated with the creation and implementation of a new or redefined business management strategy. It highlights the evolution of the notion of strategy as well as the related ambiguities, while discussing various scenarios and approaches to strategy building. In addition, measures supporting the process of strategy implementation have been identified. A major part of the article is devoted to a list of risk areas and factors associated with strategy implementation and to a case study of State Forests' new strategy for 2014-2030, seeking to assess it and to identify possible risk factors during its implementation. The article is based on an analysis of the literature, data available and independent studies of State Forests as well as previous experience of the author of this paper (participant observation). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baylis, J., Wirtz, J., Gray, C. S., Cohen, E. (2009). Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Capron, L., Mitchell, W. (2010). Jak znaleźć właściwy sposób wdrożenia strategii. Harvard Business Review Polska, nr 91, (84-91).
 3. Cieślak-Wróblewska, A. (2014). Strategia jest kluczem do rozwoju. Rzeczpospolita, 17.02.2014.
 4. Clausewitz, C. (2007). O wojnie. Warszawa: Jirafa Roja.
 5. Collins, J. C., Porras, J. I. (2013). Zbuduj wizję swojej organizacji. Harvard Business Review Polska, nr 122, (104-121).
 6. Demodaran, A. (2009). Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 7. Drucker, P. F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza SA.
 8. Gregorczyk, S. (2006). Problemy wdrażania strategii. W: M. Romanowska, P. Wachowiak (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2014) Leśnictwo 2014. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 10. Koźmiński, A. K., Piotrowski, W. (2013). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 11. Martin, R. L. (2010). Strategia i realizacja to jedno! Harvard Business Review Polska, nr 91, (60-69).
 12. McGrath, R. G. (2013). Strategia na burzliwe czasy. Krótkotrwała przewaga. Harvard Business Review Polska, nr 129, (42-53).
 13. Mrówka, J. (2013). Ocena stylów kierowania stosowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych PGL LP wyniki badań. W: M. Czajkowska, K. Januszkiewicz, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska (red.), Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacjach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 282.
 14. Mrówka, J. (2014). Ocena organizacyjnego uczenia się w Lasach Państwowych. W: A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (red.), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 15. Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 16. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030. http://strategia.lasy.gov.pl/ (24.11.2014).
 17. Reeves, M., Love, C., Tillmanns, Ph. (2013). Strategiczne podejście do strategii. Harvard Business Review Polska, nr 120, (80-89).
 18. Ryall, M. D. (2013). Strategia na burzliwe czasy. Nowa dynamika konkurencji. Harvard Business Review Polska, nr 129, (66-75).
 19. Śliwa, M. (2011). Zarządzanie strategiczne organizacją. W: M. Śliwa (red.) Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Kraków: Wydawnictwo MIK.
 20. Stabryła, A. (2014). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN.
 21. Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 22. Stobiecka, J. (2010). Modele pomiaru jakości marketingowej produktów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 23. Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., Gilbert, D. R. Jr. (2011). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 24. Strychalska-Rudzewicz, A., Wysocki, J. (2013). Strategie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej. Organizacja i Kierowanie, nr 2 (155), (65-82).
 25. Sun, Zi (2004). Sztuka Wojny. Gliwice: Helion.
 26. Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach wysokich technologii. Łódź: Zeszyty Naukowe nr 1095. Politechnika Łódzka.
 27. Zapłata, S., Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Kluwers.
 28. Zenger, T. (2013). Strategia na burzliwe czasy. Teoria korporacyjna kluczem do budowy wartości przedsiębiorstwa. Harvard Business Review Polska, nr 129, (56-65).
 29. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zeszyty Naukowe. Monografie nr 234.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu