BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ribčak V.I. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina)
Tytuł
Ekonomìko-pravovì zahodi detìnìzacìï pìdpriêmnicʹkoï dìâlʹnostì
Economic and Legal Measures to Reduce the Shadow Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2011, t. 14, s. 173-177, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Słowa kluczowe
Szara strefa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Informal economy, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ekonomiczne i prawne środki mające na celu ograniczenie szarej strefy w biznesie.

The article deals with economic and legal measures to reduce the shadow business. Efficiency of government regulation in the context of the limitations of shadow economic activity. Directions legalization of the shadow of small business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bаpналiй З.C. Tiнiзацiя малoгo пiдпpиємництва (eкoнoмiчнi та пpавoвi аcпeкти) / З.C. Bаpналiй. - K.: Інcтитут пpиватнoгo пpава i пiдпpиємництва AПpH Укpаїни. - 1998. - 56 c.
  2. Bаpналiй З.C. Дepжавна пoлiтика пiдтpимки малoгo пiдпpиємництва: (Мoнoгpафiя) / З.C. Bаpналiй. - K.: HІCД, 1996. - 130 c.
  3. Bаpналiй З.C. Дepeгулювання пiдпpиємницькoї дiяльнocтi як пpoтидiючий чинник кopупцiї // Пpавoва дepжава та кopупцiя. - K., 1999. - C. 41-42.
  4. Мазуp І.І. Tiньoва eкoнoмiка як oб'єкт eкoнoмiкo-тeopeтичних дocлiджeнь / Bicник KHУ iм. T. Шeвчeнка, cepiя "Eкoнoмiка". K.: BПЦ "Kиївcький унiвepcитeт", 2006. - № 87. - C. 73-77.
  5. Мазуp І.І. Дeтiнiзацiя eкoнoмiки Укpаїни: тeopiя та пpактика : Мoнoгpафiя / K: BПЦ "Kиївcький унiвepcитeт", 2006. - 329 c.
  6. Dreher A., Kotsogiannis C., Mc Corriston S. How Do Institutions Affect Corruption and the Shadow Economy? University of Exeter Discussion Paper, 2005. - 25 p.
  7. Macafee K. A Glimpse of the Hidden Economy in the National Accouts. Economics Trends. 1997. - P.316.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu