BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźbik Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie klubem sportowym w warunkach kryzysu
Sports Club Management in Crisis Condition
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 476-489, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Klub sportowy, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie
Management, Sports club, Crisis situations, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie kryzysu w świecie gospodarczym stało się powszechne, nie jest również niczym obcym w świecie sportu. Chociaż istnieją cechy wspólne organizacji sportowej z tradycyjną, to jednak ze względu na specyfikę sportu istnieje potrzeba dopasowania i implementacji właściwych sposobów postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji problemowej czy kryzysowej. Czas od problemu poprzez kryzys do upadku lub poprawy jest bowiem bardzo krótki. Kluby sportowe w codziennej praktyce organizacyjnej borykają się z różnymi wymiarami kryzysu, a ze względu na specyficznych interesariuszy, często emocjonalnie związanych z organizacją, koniecznością staje się szybka reakcja i wielokierunkowy dialog. Kryzys stwarza jednak szansę na zmiany, które uczynią klub silniejszym i sprawniejszym w realizacji założonych celów sportowych, ekonomicznych i sportowych. Celem artykułu będzie ukazanie zarządzania klubem sportowym w warunkach pojawienie się sytuacji problemowej i kryzysu, oraz możliwych sposobów reakcji w zaistniałych warunkach. (abstrakt oryginalny)

In recent years the concept of the world economic crisis has become widespread; it is also not uncommon in the world of sport. Although there are common features between traditional and sports organization, however due to the nature of sport, there is a need to adjust and implement appropriate procedures in the event of a problematic situation or emergency. Time lapse from the problem through the crisis to a fall or improvement is in fact very short. Sports Clubs in everyday organizational practice are faced with different dimensions of the crisis, and because of the specific stakeholders, often emotionally connected with the organization, quick response and multidirectional dialogue becomes the necessity. The crisis, however, presents an opportunity for change that will make the club stronger and more efficient in achieving the assumed economic and sports goals. The aim of the article is to present the management of sports club in crisis situations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown, J.K. (1979). This Business of Issues: Coping with Company's Environments, Conference Board Report no. 758.
 2. GUS, US w Rzeszowie (2013). Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012, Wyd. Zakład Wydawnictw Statystycznych ZP nr 2, Radom.
 3. Iwanek, T. (2004). Kryzys i jego odmiany, Wyd. WSZ, Wrocław.
 4. Jones B., Chase, W. H. (1979). Managing Public Policy Issues, PR Review, summer.
 5. Kare-Silver, M. (1998). Strategy in crisis, Why Business Urgently Needs a Completely New Approach, NY University Press, New York.
 6. Kuźbik, P. (2011). Przemiany społeczno-demograficzne podstawą rozwoju sportu i rekreacji na przykładzie Bełchatowa. W: ZN US, Ekonomiczne Problemy usług nr 78, Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Szczecin, Wyd. US.
 7. Kuźbik, P. (2013). Strategiczna mapa interesariuszy klubu piłkarskiego. W: Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., (Red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji, Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu nr 288, Wrocław.
 8. Kuźbik, P. (2014). Nowe media w budowaniu relacji organizacyjnych klubów sportowych, Marketing i Rynek 4/2014, Wyd. PWE, Warszawa.
 9. Kuźbik, P. (2015). Zarządzanie kryzysem w sporcie W: Kuźbik P., Moterski F. (Red.), Zarządzanie i sport. Wzajemny transfer wiedzy, Łódź, Wydawnictwo UŁ (w druku).
 10. McCue, P. (2001). Preventing the Crisis you Can, Managing the Ones You Can't, speech at AAMC, Georgia, 8 March.
 11. Regester, M., Larkin, J. (2005). Zarządzanie kryzysem, Wyd. PWE, Warszawa.
 12. Skalik, J. (2003). Zmiana organizacyjna w zarządzaniu kryzysowym. W: Skalik J. (Red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wyd. Cornetis, Wrocław.
 13. Tucker, K., Broom, G. (1993). Managing Issues Acts as a Bridge to Strategic Planing, PR Journal, November.
 14. www.msport.gov.pl/sport
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu