BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hirsz Kazimierz (Poczta Polska)
Tytuł
Rola gospodarki elektronicznej w rynku usług pocztowych
The Role of E-Economy on the Postal Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 641-648, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Rynek usług
Digital economy, Services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W wysoko rozwiniętych społeczeństwach obserwuje się silną tendencję do przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja oraz technologie informacyjne. Weszliśmy w wiek cywilizacji cyfrowej. Wraz z rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych powstała nowa gałąź gospodarki - gospodarka informatyczna (e-gospodarka). Jej początek określa się na lata 60. ubiegłego wieku. Pod pojęciem gospodarka informatyczna rozumiemy wykorzystywanie technologii informatycznych w następujących procesach gospodarki rynkowej: produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne. Obejmuje ona między innymi przekazywanie sformatowanych lub niesformatowanych informacji biznesowych, administracyjnych i innych, za pomocą środków elektronicznych takich jak poczta elektroniczna, Internet, elektroniczne tablice informacyjne, elektroniczne operacje finansowe, elektroniczny transfer funduszy i elektroniczna wymiana danych, pomiędzy dostawcami, odbiorcami, jednostkami rządowymi i innymi partnerami w celu przeprowadzenia i realizacji transakcji w biznesie, działalności administracyjnej i usługowej. (fragment tekstu)

This article shows the role of e-economy on the postal market. The new technologies have big influence on the postal market. We can observe creating new products on this market, for example: - hybrid post, - logistics systems, - track and trace system. This products can be sell by virtual postal market, which gives competitive advantage on the postal market in the light of liberalization. This new offer gives benefits for customers and postal operators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T., Wyzwania gospodarki elektronicznej, WSPiM, Chrzanów 2005.
  2. Kraska M., Elektroniczna gospodarka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005.
  3. Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
  4. Stolarczyk A., Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4/2006.
  5. www.wikipedia.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu