BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
E-biznes w sektorze TSL (TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA)
E-Business in the Sector Of Tfl (Transport - Forwarding - Logistic)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 665-672, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Transport, Logistyka, Spedycja
Transport, Logistics, Freight forwarding
Uwagi
summ.
Abstrakt
Posiadane przez firmę zasoby decydują o skali i zakresie jej działalności oraz wpływają na wybór strategii działania. Możliwości finansowe firmy wyznaczają między innymi zakres działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzanie innowacji, a także rzutują często na jakość świadczonych usług. Firmy o dużych zasobach finansowych mogą inwestować w nowoczesny sprzęt i urządzenia oraz zintegrowane systemy informatyczne niezbędne do świadczenia usług o wysokim poziomie jakości dla najbardziej wymagających klientów. Mogą również pozwolić sobie na dywersyfikację świadczonych usług, przez co mogą oferować bogatszy pakiet produktów dla zróżnicowanych np. branżowo klientów. Nowoczesna firma transportowo- spedycyjno-logistyczna powinna charakteryzować się sprawną komunikacją zarówno z klientem, jak i wewnątrz firmy, szybkim przepływem informacji i dokumentów. W swojej działalności muszą one uwzględnić następujące działania: silną orientację na obsługę masowego klienta wymagającą jednocześnie zindywidualizowania oferty, informatyzację jako czynnik przewagi konkurencyjnej, wzrost znaczenia sieci informatycznych, Internetu, intranetu, EDI, e-commerce, e-business, konkurowanie przez partnerstwo, rozszerzanie oferty usługowej przez skupianie przepływu towarów wraz z usługami i strumieniami finansowymi. (fragment tekstu)

Modern transport-spedition-logistic company should be characterized by efficient comunication both external (with the customer) and internal, fast transfer of information and documents. They must take into consideration the following actions: strong orientation on mass customer service, which requires simultaneously individualised offer, informatisation as the competetive advantage, growing importance of information net, internet, intranet, EDI, e-commerce, e-business, competing through partnership, widening of the service offer through concentration of the movement of goods together with finance streams and services. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  2. Dyché J.: CRM relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002.
  3. Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2004.
  4. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  5. Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu