BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hofman Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Koncepcja wschodnia paryskiej "Kultury" po transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej
The Eastern Concept by Parisian "Kultura" After the Political Transformations in Eastern Europe
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2012, R. 10, z. 1, s. 9-23, przypisy
Słowa kluczowe
Historia, Przegląd literatury, Historia cywilizacji, Historia społeczeństw
History, Literature review, Civilization history, Societies history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Giedroyc Jerzy
Abstrakt
Aktualność koncepcji wschodniej, zwanej także koncepcją ULB (od pierwszych liter nazw państw, których dotyczyła - Ukrainy, Litwy, Białorusi), rozpatrywać można w dwóch zasadniczych aspektach merytorycznych oraz w kontekście problemu recepcji (czy lepiej - oddziaływania) myśli politycznej "Kultury". Ujmując najogólniej istotę tej koncepcji, można przyjąć, iż wyznaczała ona warunki, etapy i sposoby realizacji zbliżenia polsko-ukraińskiego, litewskiego, białoruskiego w perspektywie stosunków polsko-rosyjskich i miejsca Polski w Europie. Warunki to niepodległość i samostanowienie państw Europy Środkowo-Wschodniej, rozpad ZSRR pod ciśnieniem dążeń narodowowyzwoleńczych, zaawansowanie procesu jednoczenia Europy. (fragment tekstu)

This article addresses an important issue of validity of the idea of ULB, worked out by Juliusz Mieroszewski and Jerzy Giedroyc, in the realities of today's Europe. As presented by Giedroyc and Mieroszewski, the ULB (Ukraine-Lithuania-Belarus) was a new alliance of Eastern European countries which would guarantee political and military stability in the region. The author of the article supports a thesis according to which the changes which took place in the Eastern Europe after 1989 are not a full realization of the notion of ULB, but a mere prelude to it. Thus, with the new situation in the political arena of Eastern Europe, the concept of ULB presented by Mieroszewski and Giedroyc remains potent, also when it comes to its importance for building Poland's foreign policy towards Eastern Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Łobodowski, Przeciw upiorom przeszłości, "Kultura" (dalej - K.), 1952, nr 2-3.
 2. Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej Kultury, Lublin 2000.
 3. Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej Kultury, Poznań 2003.
 4. Polska-Niemcy-Europa. Program zachodni paryskiej Kultury, Lublin 2009.
 5. K. Kopczyński, Przed przystankiem Niepodległość, Warszawa 1990.
 6. M. Król, Cnoty Kultury, "Zeszyty Literackie", 1989, nr 26, s. 120-128.
 7. A. Garlicki, Zakon z Maisons-Laffitte, "Polityka", 2000, nr 44.
 8. B. Osadczuk, Pożegnanie z Jerzym Giedroyciem, K., 2000, nr 10, s. 19.
 9. J. Baczyński, Jerzy Giedroyc (1906-2000), "Polityka", 2000, nr 39.
 10. A. Micewski, Kultura coraz potrzebniejsza, K., 1998, nr 3, s. 153-159.
 11. A. Nasielski, Nowe oblicze Kultury, K., 1992, nr 10, s. 147-149.
 12. K. Kopczyński w artykule O Jerzym Giedroyciu i polityce polskiej lat 1983-1994, w: Spotkania z paryską Kulturą, red. Z. Kudelski, Warszawa 1995, s. 37-46.
 13. I. Hofman, W kręgu oddziaływania Kultury, "Przegląd Politologiczny", 2006, nr 2, s. 151-160.
 14. L. Unger, Dlaczego i po co ta książka?, w: I. Hofman, L. Unger, Teczki Giedroycia, Lublin-Paryż 2010, s. 17.
 15. J. Pomianowski, Lectio doctoris, w: Jerzy Pomianowski. Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 24.
 16. Archiwum Jerzego Giedroycia, Radio Wolna Europa, 18 września 1991.
 17. List Bronisława Komorowskiego, datowany: 22 października 2010, w: Wokół idei Jerzego Giedroycia, red. I. Hofman, Lublin 2011, s. 7, 9.
 18. W. Sikora, 10 lat bez Jerzego Giedroycia, w:Wokół idei Jerzego Giedroycia, red. I. Hofman, Lublin 2011, s.15-19.
 19. J. Życiński, Kultura realizmu i dialogu, w: Wokół idei Jerzego Giedroycia, red. I. Hofman, Lublin 2011, s.24
 20. B. Berdychowska, Polityka wschodnia w dekadę po śmierci Jerzego Giedroycia, w: Wokół idei Jerzego Giedroycia, red. I. Hofman, Lublin 2011, s. 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu