BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Od koncepcji usprawniania systemu informacji w przedsiębiorstwach transportu samochodowego do identyfikacji zachowań przewoźników na konkurencyjnym rynku usług
From the Concept of Improving the Information System in the Road Transport Companie Stoidentify the Behavior of Carriers in a Competitive Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 13, s. 155-168, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
65-lecie Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Słowa kluczowe
Informacja, Przedsiębiorstwo, Transport samochodowy, Rynek usług, Konkurencyjność, Zachowania przedsiębiorstw
Information, Enterprises, Motor transport, Services market, Competitiveness, Enterprise behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niewątpliwie najbardziej wyrazistą gałęzią transportu, która dominowała w stale prowadzonych badaniach naukowych, opracowywanych ekspertyzach i publikacjach, był transport samochodowy. Ta dominacja wynikała z faktu, iż począwszy od lat 50. w Polsce najbardziej rozwiniętym transportem był właśnie transport samochodowy, pozwalający realizować lansowaną wówczas maksymę "dostawa od drzwi do drzwi". Ta gałąź transportu, tak bardzo rozbudowana przestrzennie, nie była w stanie sprostać występującemu popytowi na rynku usług przewozowych. Transport samochodowy stawał się zatem postrzegany jako hamulec rozwoju kraju i regionów. Jedną z głównych słabych stron ówcześnie funkcjonujących przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych był system zarządzania nimi (bazujący głównie na przestarzałych metodach i rozwiązaniach). Kwalifikacje kadry zarządzającej także pozostawiały wiele do życzenia. Ten stan rzeczy przekładał się w rzeczywistości na niską jakość świadczonych usług transportowo-spedycyjnych.(fragment tekstu)

Economics of transport has been developed in Szczecin research environment for almost 65 years and still is a diversify research field including all types of transport. The road transport is the crucial transport part and plays key role in scientific analyses and researches. The most important issues and problems regarding this branch of transport are: - information systems in road transport companies, - software system of coordination of truck freight in interregional dimension, - decision structure in road transport companies, - behavior of carriers in a competitive market. - The most spectacular achievements of Szczecin School of Transport are: - creating bonds and shaping cooperation between science institutes and transport companies;- supporting of implementation of the most effective economic and organizational solutions for Polish carries and forwarding agents. The results of activity of Szczecin Transport School in the period of 1946-2010 are: implementing a lot of solutions and concept at central level, implementing the innovative solutions and concepts in transport and forwarding companies, publishing a lot of books, articles and reports; promotion of professors, assistant professors, PhDs, bachelors and MAs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąkowski W., Zarządzanie systemowe ciężarowym transportem samochodowym, WKŁ, Warszawa 1976.
  2. Bąkowski W., Szewczuk A., Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
  3. System informatyczny centralnej dyspozycji ciężarowym taborem samochodowym w przewozach międzyregionalnych, zespół autorski: H. Babis, M. Chrobrowski, L. Dorozik, L. Janeczko, E. Kapuścik, M. Stecyk, A. Szewczuk, T. Wierzbicki, Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa 1978.
  4. Szewczuk A., Racjonalizacja struktur decyzyjnych w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia nr 1, Szczecin 1985.
  5. Szewczuk A., Struktury decyzyjne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1985, nr 3.
  6. Szewczuk A., System informacji w przedsiębiorstwie publicznego transportu samochodowego z punktu widzenia sterowania przewozami pasażerskimi, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1974.
  7. Szewczuk A., Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu