BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Marketing w ofercie szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu
Marketing in the Szczecin School of Transport Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 13, s. 101-116, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
65-lecie Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Słowa kluczowe
Marketing, Edukacja
Marketing, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zjawiska popytu i podaży kształtują się na rynku (w tym także edukacyjnym). Polityka transportowa dąży do tego, aby na rynku kształtować równowagę lub aby dominował rynek usługobiorcy usług. Stan równowagi rynkowej może być przywrócony dzięki wykorzystaniu regulacji ekonomicznych, finansowych, technicznych, socjalnych oraz dzięki odpowiedniemu stosowaniu instrumentów współczesnego marketingu. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć zasady wykorzystania marketingu w ofercie szczecińskiej szkoły transportowej.(fragment tekstu)

The state of market balance, including that of education services can be regained thanks to the use of the contemporary marketing aparatus. The paper hereby is aimed at presenting the rules of the use of marketing in conditions of liberalised market - in Transport School in Szczecin. The paper introduces conditions of use of marketing in services, including services offered by WZiEU US.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.J., Corporate Strategy, New York 1965.
 2. Braudenburger A.M., Nalebuff B.J., The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, "Harvard Business Review", July-August 1995.
 3. Christopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship Marketing, Butterworth Heinemann 1994.
 4. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
 5. Fijor J.M., Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaży, Wyd. Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2001.
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 7. Kotler Ph. i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 8. LaLonde B.J., Zinszer P.H., Customer Service: Meaning and Measurement, NCPDM, Chicago 1976.
 9. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 10. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i sterowanie, Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 11. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 12. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 13. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 14. Sobczak-Matysiak J., Psychologia kontaktu z klientem, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 15. Sroga G., Program lojalnościowy osłabia konkurencję, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 1.
 16. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 17. U warunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, praca zbior. pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Warszawa-Poznań-Radom 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu