BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drapińska Anna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami
Advantages of Creation Relationships between University and Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 15, s. 29-36, rys.
Tytuł własny numeru
Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Relacje z klientami, Szkolnictwo wyższe, Studenci
Relationship marketing, Relationships with customers, Higher education, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
W światowej literaturze z zakresu marketingu w szkolnictwie wyższym coraz częściej podejmuje się temat budowania i zarządzania relacjami pomiędzy uniwersytetami i studentami. Zauważa się wiele korzyści, które uczelnie mogą czerpać z tych relacji, a nawet konieczność ich tworzenia i odpowiedniego zarządzania nimi. Inspiracją do tego typu działań są relacje rynkowe z partnerami w otoczeniu, budowane przez organizacje usługowe i teorie dotyczące tego typu relacji. Odpowiednie zarządzanie relacjami ze studentami niewątpliwie może być źródłem korzyści zarówno dla uczelni, jak i samych studentów. Do najważniejszych korzyści z relacji na rynku usług edukacyjnych należy budowanie przewagi konkurencyjnej, lepsze dopasowanie usługi edukacyjnej do wymagań rynku, oparte na wspólnym tworzeniu usługi przez zaangażowane strony, a także wzrost otrzymanej wartości i budowanie pozytywnego wizerunku uczelni w otoczeniu.(fragment tekstu)

Managing relationships with students in higher education is increasingly becoming of interest to both researchers involved in the marketing, as well as those responsible for the management of universities. It is stressed that building a relationship between partners is closely related to the benefits it might bring to the relationship and the costs to incur in connection with the building. The article presents the most important benefits of the relationships between the university and its major customers, namely students. The paper characterize benefits for universities, and stresses the important role of students they play in building these relationships themselves and the benefits they derive from the relationship with the university.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnett D.B., Wittmann C.M., B.J. Wilson III, Encouraging Future Helping Behaviors: The Role of Student-Faculty Relationships in Higher Education Marketing, "Journal of Marketing for Higher Education" 2003, Vol. 13 (1/2), s. 133.
 2. Bagozzi R.P., Refl ections on relationship marketing in consumer markets,"Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, Vol. 2, s. 273.
 3. Gronroos Ch., On defi ning marketing: fi nding a new roadmap for marketing, "Marketing Theory" 2006, Vol. 6 (4), s. 402.
 4. Helgesen O., Marketing for Higher Education: A Relationship Marketing Approach, "Journal of Marketing for Higher Education" 2008, Vol. 18 (1), s. 51.
 5. Hennig-Thurau T., Langer M.F., Hansen U., Modelling and managing student loyalty. An approach based on the concept of relationship quality, "Journal of Service Research" 2001, Vol. 3, No.4, May, s. 332.
 6. Hunt S.D., Arnett D.B., Madhavaram S., The explanatory foundations of relationship marketing theory, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2006, 21/2, s. 76.
 7. Iacobucci D., Hibbard J.D., Toward an encompassing theory of business marketing relationships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): an empirical generalization, "Journal of Interactive Marketing" 1999, Vol. 13, No. 3, s. 21.
 8. Leja K., Przedsiębiorcza organizacja wiedzy. Przykład Wyższej Szkoły Biznesu -National Louis University w Nowym Sączu, w: K. Leja (red.), Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006, s. 91.
 9. Morgan R.M., Hunt S.D., The commitment - trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, No. 3, s. 20-38.
 10. Pompper D., Toward a 'Relationship-Centered' Approach to Student Retention in Higher Education, "Public Relations Quaterly" 2006, s. 30.
 11. Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
 12. Sheth N., Parvatiyar A., Relationship marketing in consumer markets: antecedents and consequences, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, Vol. 23, No. 4, s. 256.
 13. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 14. Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, s. 12.
 15. Willis M., Kennedy R., An Evaluation of How Student Expectations Are Formed in a Higher Education Context: The case of Hong Kong, "Journal of Marketing for Higher Education" 2004, Vol. 14 (1) 2004, s. 4.
 16. Yang S., Alessandri S.W., Kinsey D.F., An Integrative Analysis of Reputation and Relational Quality: A study of University-Student Relatonships, "Journal of Marketing for Higher Education" 2008, Vol. 18 (2), s. 149.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu