BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białkowski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów
Agreement on the International Carriage of Goods by Road
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 14, s. 261-277, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Przewozy towarowe, Umowa międzynarodowa, Transport drogowy, Regulacje prawne
Cargo transportation, International agreement, Road transport, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarcze znaczenie każdego z wysokorozwiniętych państw europejskich w dużej mierze uzależnione jest od przejrzystych zasad funkcjonujących w obrocie gospodarczym, dla którego ogromne znaczenie ma przewóz ładunków. Obecnie przewóz oparty jest głównie na transporcie drogowym towarów. Niezwykle doniosłym wydarzeniem było więc przyjęcie w Polsce unormowań o charakterze międzynarodowym, w których szczególne znaczenie ma Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzona w Genewie 19 maja 1956 roku. Ich przyjęcie stanowiło doniosłe znaczenie dla ułatwienia sposobu wykonywania przewozów międzynarodowych. Na poziomie międzynarodowym wprowadzono bowiem jednolite zasady dotyczące sposobu zawierania umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Dzięki listowi przewozowemu CMR, ujednolicono również zasady sporządzania listu przewozowego, przez co zwiększyła się jego ranga. Poprzez takie działania stworzono zainteresowanym podmiotom możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowań.(fragment tekstu)

Agreement on international road transport of goods is difficult from the legal issue, even for people who are professionally engaged in the provision of such services. In its content includes a number of difficult to dispel the legal problems relating to the legal regulations that exist within the international traffic rights, in particular, raises uncertainties as to conclude this agreement, the circumstances which determine the fact that they came to its conclusion, what shape and form should have a legal bill of CMR, and several other legal issues related to transport issues, like who in the light of existing rules is required for loading, and thus to the consignment note.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czachórski W., Zobowiązania, Zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 2. de la Motte H., Temme J., Geltungsbereich, w: Kommentar zur CMR, Überreinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr, red. K.-H. Thume, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main 2007.
 3. Fijałkowski T., Transport drogowy, Przewozy i drogi publiczne, Warszawa 2009.
 4. Górski W., Mendyk E., Prawo transportu lądowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 5. Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
 6. Jägers M., CMR - Besonderheiten gegenüber §§ 407 ff. HGB, w: J. Knorre, K. Demuth, R.T. Schmid, Handbuch des Transportrechts, C.H. Beck Verlag, München 2008.
 7. Międzynarodowy transport drogowy, red. W. Starowicz, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, nr 17 (zeszyt 145), Kraków 2009.
 8. Szanciło T., Prawo przewozowe, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 9. Teutsch C., Abschluß und Ausführung des Beföredrungsvertrages, w: Kommentar zur CMR, Überreinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr, red. K.-H. Thume, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main 2007.
 10. Walczak R., Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 11. Konwencja o ruchu drogowym, Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Akt końcowy, podpisany w Genewie 19 września 1949 r. (DzU 1959, nr 54, poz. 321 z zał., z późn. zm.).
 12. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r. (DzU 1962, nr 49, poz. 238, z zał., z późn. zm.) oraz Oświadczenie rządowe z 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisanym w Genewie 19 maja 1956 r. (DzU 1962, nr 49, poz. 249).
 13. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 14. Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964, nr 43, poz. 296, z późn. zm.).
 15. Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. DzU 2000, nr 50, poz. 601, z późn. zm.).
 16. Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 17. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. DzU 2005, nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
 18. Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. DzU 2007, nr 125, poz. 874, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu