BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Posmyk Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metody zarządzania organizacją wirtualną w wybranych modelach organizacji wirtualnej
Methods for Managing a Virtual Organization In Selected Models of Virtual Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 183-194, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Teoria organizacji i zarządzania, Przedsiębiorstwo wirtualne, Metody zarządzania
Theory of organization and management, Virtual enterprise, Methods of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna nauka organizacji i zarządzania proponuje wiele różnorodnych koncepcji i metod zarządzania. Organizacje traktują je jako wsparcie dla realizowanych procesów adaptacyjnych, będących odpowiedzią na ciągłe zmiany zachodzące w otoczeniu, nie zaś jako proste recepty na sukces. Drucker (u schyłku XX wieku) pisał, że "jedyną stałą rzeczą w zarządzaniu staną się zmiany" - coraz większe, szybsze, bardziej kompleksowe i innowacyjne. Zmiany te są i nadal będą wynikiem przeobrażającego się otoczenia organizacji i wpływu tego otoczenia na funkcjonowanie, sukces lub przetrwanie współczesnych organizacji. Odpowiadając na te wyzwania, firmy wprowadzają coraz bardziej skomplikowane struktury wpływające na stopień zróżnicowania organizacji; prowadzący z kolei do pojawiania się problemów związanych z koordynacją działalności oraz z utrzymaniem równowagi wewnątrzorganizacyjnej. Aby w elastyczny sposób dostosowywać się i wykorzystywać szanse oraz możliwości płynące z otoczenia, organizacje poszukują sposobu zarządzania odpowiedniego dla swojego profilu działalności. W artykule zostaną przedstawione metody zarządzania zastosowane w wybranych modelach organizacji wirtualnej.(fragment tekstu)

Any organization needs good management. Since it is the realization of a universal order to the organization, namely its duration and the realization of the mission. In theory, life sciences and information sciences and management makes a number of concepts, methods and tools for the development of modern enterprises; management concepts and methods. Is seen as support for the ongoing process of adaptive, responding to changes in a turbulent environment. This article presents methods for managing a virtual organization in selected models of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Brzozowski, Istota organizacji wirtualnej, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2
 2. M. Grudzewski i in., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007
 3. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa 2007
 4. J. Penc, Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
 5. M. Warner, M. Witzel, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 6. J.P. Lendzion, A. Stankiewicz-Mróz, Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 7. W. Błaszczyk, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 8. T. Jakubowski, www.gazeta-it.pl., (30.08.2003
 9. A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Organizacja wirtualna a inne koncepcje zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 4
 10. B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003
 11. M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa 1996
 12. A. Mazur, Bariery przepływu wiedzy w organizacjach gospodarczych. Dzielenie się wiedzą a kultura organizacyjna, "Organizacja i Zarządzanie" 2000, nr 35, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
 13. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu