BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowska-Jasik Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Uwarunkowania racjonalnego gospodarowania przedsiębiorstw transportu morskiego w aspekcie ochrony środowiska naturalnego
Conditions for the Rational Management of Shipping Enterprises in Aspect of Environmental Protection
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 109-118, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo transportowe, Zasada racjonalnego gospodarowania, Transport morski, Ochrona środowiska
Transport company, Economic rationality principle, Sea transport, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oddziaływanie gospodarki, procesów produkcyjnych i usługowych, w tym działalność przedsiębiorstw transportu morskiego wywiera wpływ na jakość wód, powietrza, gleb, fauny i flory. Zasoby wód warunkują funkcjonowanie różnorodnej działalności gospodarczej, stanowią one surowiec technologiczny i energetyczny oraz są czynnikiem klimatotwórczym. Z kolei powietrze jest czynnikiem warunkującym wszelkie formy życia, a tym samym wszelkie formy działalności gospodarczej. Każda działalność gospodarcza wywiera wpływ na środowisko, a jej negatywne oddziaływanie w szczególności może prowadzić do naruszeń poszczególnych funkcji określonego ekosystemu. W wyniku takiego uzależniania gospodarki i życia ludzkiego od jakości środowiska naturalnego przedsiębiorstwa muszą uwzględniać zasady racjonalnego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym w celu przeciwdziałania powstaniu katastrof ekologicznych.(fragment tekstu)

The article enters the problem of rational management as a factor which determinate all human activities. Detailed considerations are directed to the limitations which stand behind maritime transport enterprises arising from the need of the environment protection. The author discussed two types of instruments that can directly or indirectly help to achieve the desired environmental objectives. In the last part of the article the impact of balanced using of natural resources by shipping companies on the quality of basic components of the environment is referred.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Głowiak B., Kempa E., Winnicki T., Podstawy ochrony środowiska, PWN, Warszawa 1999.
  2. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
  3. Leśkiewicz Z., Racjonalność w ekonomii, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
  4. Leśkiewicz Z., Zarys metodologii ekonomii, cz. I, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
  5. Sobiecki M., Instrumenty ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska w Polsce i innych krajach, Ministerstwo Środowiska.
  6. Winpenny J.T., Wartość środowiska, PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu