BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Plichta Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych
Means-End Approach in Regional Differentiation of the Value for the Customer in Post-Purchase Service
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 15, s. 87-98, tab.
Tytuł własny numeru
Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich
Słowa kluczowe
Wartość dla klienta, Usługi, Obsługa klienta, Analiza klas ukrytych, Zróżnicowanie regionalne
Value to customer, Services, Customer service, Latent class analysis, Regional diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta wynika z relacyjnego ujęcia wartości. Wartość dla klienta jest ujmowana jako kognitywno-afektywna ewaluacja relacji między celami działań konsumenta a ograniczonymi zasobami będącymi w jego dyspozycji i służącymi do realizacji tych celów w danych sytuacjach i perspektywie czasowej. Analiza przestrzennego zróżnicowania wartości dla klienta w została przeprowadzona za pomocą modeli klas ukrytych. Identyfikacja klas została dokonana na podstawie odpowiednich pozycji skali Likerta dotyczących zależności między środkami a celami konsumpcji. Analiza klas ukrytych wyodrębnionych na podstawie łańcuchów środków-celów konsumpcji ukazała regionalne zróżnicowanie źródeł wartości i istotną rolę obsługi okołosprzedażowej klienta. Czynnik obsługowy jest ważnym kryterium wyodrębnienia segmentów zarówno ze względu na realizowane cele funkcjonalne, jak i statusowe. Wchodzi on w interakcje z wartościami osobowymi klientów oraz ich cechami demograficznymi konsumentów.(fragment tekstu)

The aim of the paper is the outline the means-end approach in client segmentation based on value for the customer in the area of past-purchase services. The regional differentiation is identified using latent class analysis with known-class regions, demo-and psychographic covariates and regional-level variables. The analysis shows that post-purchase service is the important factor as a source of value for the customer especially with the context of status-based consumer goals and objectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubała A. i in., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 2. Daszkowska M., Usługi, produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Doyle P., Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 4. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2009.
 5. McDougall G.H.G., Levesque T., Customer satisfaction with services: putting perceived value into the equation, "The Journal of Services Marketing" 2000, No. 14 (5), s. 392-410.
 6. Omar, Retail Marketing, Financial Times Management, London 1999.
 7. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 8. Smith J.B., Colgate M., Customer Value Creation: A Practical Framework, "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 15, No. 1, Winter 2007, s. 7-23.
 9. Sullivan M., Adcock D., Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 10. Zeithaml V., Bitner M.J., Services Marketing, wyd. 2, McGraw-Hill, New York 2000.
 11. Zeithaml V., Consumer Perception of Price, Quality and Value: A Means - End Model and Synthesis of Evidence, "Journal of Marketing" 1988, Vol. 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu