BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Linka Jarosław (niezależny konsultant polskich firm inwestujących w Chinach)
Tytuł
Wpływ kultury chińskiej na kształtowanie relacji marketingowych
The Chinese Culture Impact on the Creation of Marketing Relationships
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 15, s. 99-111
Tytuł własny numeru
Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich
Słowa kluczowe
Kultura, Marketing relacji, Relacje z klientami, Zarządzanie międzykulturowe
Culture, Relationship marketing, Relationships with customers, Intercultural management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
W ostatnim czasie, ze względu na potencjał gospodarki, najbardziej interesującym przykładem odzwierciedlającym powyższe wątpliwości jest rynek chiński. Przyciąga on niewątpliwie olbrzymią liczbę inwestycji, ale przez swoją specyfikę kulturową sprawia duże problemy adaptacyjne i stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw międzynarodowych, zwłaszcza z kręgu cywilizacji zachodniej. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wyjątkowych wymiarów kultury tego dynamicznie rozwijającego się rynku, które mają największe implikacje dla budowy relacji marketingowych. W opracowaniu wykorzystano doniesienia literaturowe, kilkuletnie obserwacje bezpośrednie autora uzupełnione wywiadami przeprowadzonymi z polskimi menadżerami odpowiedzialnymi za zarządzanie operacjami na tym rynku.Relacje rynkowe w Chinach buduje się przede wszystkim na płaszczyźnie personalnej, a nie organizacyjnej, w ramach misternie konstruowanych sieci powiązań guanxi, w których największe znaczenie ma osobiste zaangażowanie. (fragment tekstu)

In the last three decades the importance of forming and maintaining close relationships with customers and other shareholders has received increasing attention in Western marketing literature. The close relationships with all members of the market environment are now widely accepted by both academics and practitioners as an excellent way of creating sustainable competitive advantage. However, views on exactly what activities constitute market relationships may differ significantly in various cultural context, especially when Asian values and norms are considered. This paper examines the influence of Chinese culture on relationship marketing practices using the emic approach in evaluating the culture impact. Five indigenous aspects of this culture are selected (yin-yang, guanxi, renqing, lian/mianzi and bingfa) and their influence on relationship creation is described and assessed. The presented information are based on the broad literature review, five years of direct author observation and thirty eight interviews conducted with Polish managers directly residing in China. In addition, some practical recommendations are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alston J.P., Wa, Guanxi, and Inhwa: Managerial Principles in Japan, China, and Korea, "Business Horizons" 1989, nr 2, s. 28.
 2. Alston J.P., Wa, Guanxi, and Inhwa: Managerial Principles in Japan, China, and Korea, "Business Horizons" 1989, March-April, s. 28.
 3. Batonda G., Perry Ch., Influence of culture on relationship development processes in overseas Chinese/Australia networks, "European Journal of Marketing" 2003, nr 11-12/37, s. 1548-1573.
 4. Bianchi C., Do Cultural Differences Affect International Buyer-Seller Relationships? "Journal of International Consumer Marketing" 2006, nr 18/4, s. 7-32.
 5. Dyer J., Singh H., The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review" 1998, nr 4/ 23, s. 675.
 6. Fang T., From "Onion"to"Ocean". Paradox and Change in National Cultures, "International Studies of Management & Organization" 2006, nr 4/35, s. 77.
 7. Fang T., Kriz A., Cross-cultural challenges to the IMP paradigm: Evidence from Chinese markets. IMP Conference, Bath, 7.09.2000 (materiały konferencyjne).
 8. Faure G.O., The Cultural Dimension of Negotiation: The Chinese Case, "Group Decision and Negotiation" 1999, nr 3/8, s. 201.
 9. Hofstede G., Bond M.H., The Confucius connection: from cultural roots to economic growth, "Organizational Dynamics" 1988, nr 16/4, s. 5-21.
 10. Hu H.C., The Chinese Concept of Face, "American Anthropologist" 1944, nr 1/46, s. 45-46.
 11. Hwang K.K, Face and Favor: the Chinese power game, "American Journal of Sociology" 1999, nr 4/92, s. 953-954.
 12. Kajdański E., Chiny. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, KiW, Warszawa 2005.
 13. Larsen T., Rosenbloom B., Communication in international business-to-business marketing channels: Does culture matter?, "Industrial Marketing Management" 2003, nr 32, s. 309-315.
 14. Linka J., Marketing relacji - perspektywa dwóch cywilizacji. Implikacje guanxi dla polskich inwestorów, w: A. Piotrowska-Piątek (red.), Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2009, s. 63-82.
 15. Luo Y., Guanxi and Business, Word Scientific Publishing, Singapore 2000.
 16. Park S.H., Luo Y., Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese fi rms, "Strategic Management Journal" 2001, nr 22, s. 457.
 17. Pye L.W., Chinese Negotiating Style: Commercial Approaches and Cultural Principles, Quorum Books, New York 1982.
 18. Redding S.G., Ng M., The Role of Face in the Organizational Perceptions of Chinese Managers, "Organizational Studies" 1982, nr 3/3, s. 207.
 19. Styles C., Ambler T., The coexistence of transaction and relational marketing: Insights from the Chinese business context, "Industrial Marketing Management" 2003, nr 32, s. 633.
 20. Sun Zi, Sztuka wojenna, oprac. i przekł. R. Stiller, Vis-à-Vis Etiuda, Kraków 2007.
 21. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 22. Usunier J-C., Lee J.A., Marketing Across Culture, Financial Times Press, Edinburgh 2005.
 23. Wang Y., Zhang X.S., Goodfellow R., China Business Culture-Strategies for Success, Talisman Publishing, Singapore 2003.
 24. Wang Y.H., Leung T.K.P., Guanxi: Relationship marketing in a Chinese Context, International Business Press, New York 2001.
 25. Wu J., An Analysis of Business Challenges. Faced by Foreign Multinationals Operating the Chinese Market, "International Journal of Business and Management" 2008, nr 12/3, s. 169-174.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu