BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Bernadeta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako element public governance - polski rynek PPP na tle doświadczeń innych krajów
Public-Private Partnership as an Element of Public Governance - Polish PPP Market Against the Background of Other Countries Experience
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 209, s. 9-18, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Zarządzanie publiczne, Sektor publiczny, Sektor prywatny
Public-Private Partnerships (PPP), Public governance, Public sector, Private sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako elementu nowoczesnej formy koordynacji działań zbiorowych, jaką jest public governance. W pierwszych trzech podrozdziałach zdefiniowano najnowsze rozumienie roli sektora publicznego, istotę partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zaprezentowano skalę rozwoju rynku PPP na świecie. W ostatniej części dokonano oceny stanu i perspektyw rozwoju tej formy współpracy w Polsce. Omówiono liczbę, wartość i strukturę realizowanych projektów PPP oraz wskazano główne bariery utrudniające rozwój tej formuły. Podstawą rozważań są studia literatury przedmiotu oraz raporty i analizy na temat rynku PPP w Polsce i na świecie. (fragment tekstu)

The article analyzes public-private partnership as a modern form of coordination of collective action public governance and assess the status and prospects of its development in Poland. PPP is an effective way to finance public services and the answer to the challenges of states - meet the growing social expectations regarding the volume and standard of public service with a strong limitation to public funds. Quantity, value and structure of PPP's in Poland reflects early stage of development of PPP market and numerous barriers, of which the largest is a high degree of ignorance of its principles and the lack of a conscious policy to use it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Governance a White Paper, Commission of the European Communities, Brussels 2001.
 2. Guy Peters B., Pierre J., Governance Without Government? Rethinking Public Administration, "Journal of Public Administration Research and Theory" 1998, No. 8.
 3. Instytucje promocji i rozwoju PPP w wybranych krajach Europy i świata. Centra PPP, praca zbiorowa przygotowana na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Centrum PPP, Warszawa 2011.
 4. Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1.
 5. Korbus B., Cieślak R., Zalewski D., Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Warszawa 2013.
 6. Maciaszczyk E., Autostrady jako przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2010, nr 243.
 7. Managing the relationship to secure a successful partner in PFI projects, NAO 2001, http://www.nao.org.uk/publications/0102/managing_the_pfi_projects.aspx.
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 10. Private Finance Initiative (PFI), UK Parliament, Research Paper 01/117, 18 December 2001.
 11. Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, red. J. Hausner, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013.
 12. Rudolf W., Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2010, nr 245.
 13. Wojciechowski E., Zarządzanie w sektorze publicznym - od modelu tradycyjnego do governance, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, PN AE we Wrocławiu nr 1161, Wrocław 2007.
 14. Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.
 15. http://www.centrum-ppp.pl.
 16. http://www.hm-treasury.gov.uk/ppp_index.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu